26-03-2009Ny rapport fra Danske Regioner viser, at de regionale vækstfora i 2007-2008 har sikret investeringer på 244 millioner kroner i udvikling af fødevareområdet. Og der er flere investeringer på vej

Rapporten om de regionale fødevareinitiativer viser, at der er et stort vækstpotentiale i fødevareindustrien. De 244 millioner sætter skub i udviklingen af nye produkter og afsætningsmuligheder i et regionalt samarbejde med erhvervet.

- I krisetider som denne, hvor prisen på fødevarer falder og dermed presser industriens indtjening, er det netop vigtigt, at vi fra det offentliges side går ind og bidrager aktivt til udvikling af nye produkter og afsætningsmuligheder, siger Carl Holst, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner.

Rapporten indeholder cases fra regionerne. Hver case skildrer en indsats på fødevareområdet. Vækstforaene har i 2007-2008 sat gang i projekter på blandt andet områder som bæredygtig agroteknologi, forædling og profilering af regionale fødevarespecialiteter og fødevarer som kilde til sundhed. I arbejdet med klima og energi bidrager vækstforaene desuden til udvikling af landbrugsprodukter i form af bioenergi og energieffektivisering i drivhuse.

Fra landbrugsstøtte til bredere erhvervsstøtte
Regeringen forbereder i øjeblikket en strategi for Grøn Vækst. Hertil siger Carl Holst:

- Danmark skal væk fra traditionel landdistriktspolitik, der støtter landbruget og fiskeriet. I stedet bør vi fokusere på at udvikle hvert område på baggrund af egne forudsætninger og styrkeområder, så vi fremmer turisme og videnserhverv. Vi er nødt til at tænke nyt og tænke på tværs af kasser og områder.
 
Projekterne på fødevareområdet er sat i gang af de seks danske vækstfora. Rapporten vil være udgangspunkt for en dialog med nationale interessenter om synergimuligheder mellem den regionale og nationale indsats på fødevareområdet.Initiativerne er dermed et godt bidrag til at indfri regeringens ambition, der under navnet Agro Food Valley skal sikre Danmark en position blandt verdens førende fødevareindustrielle centre.

Fødevare cases

Klog hverdagsmad i Midtjylland (Tryk for at læse om investeringen)
100 fødevareeksperter har udviklet en strategi og handlingsplan for en treårig megasatsning til 122 mio. kr. Satsningen skal gøre Midtjylland til et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad.

Udvikling af fødevaredelklynger i Nordjylland
Gennem fire delklynger skal der udvikles et bedre og mere effektivt samarbejde mellem aktørerne på fødevareområdet. Målet er bl.a. at styrke anvendelsen af oplevelser og IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) på området, samt øge samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner og udvikle kommercielle netværk.

Spa- og helsefyrtårn i Region Syddanmark
Projektet Wellcome skal udvikle wellness turisme i samarbejde med hoteller og andre private og offentlige parter. Yderområder som Svendborg, Faaborg, Ærø og Tønder har særlig bevågenhed i projektet.

Kulinarisk madkvalitet på sygehus i Region Sjælland
I projektet arbejder sygehuskøkkener, leverandører og producenter af råvarer sammen for at sikre patienterne sund og lækker mad. Fokus er på: smag og måltidsdesign, nye kompetencer og ledelsesværktøjer samt innovation i fødevarevirksomhederne.

Region Hovedstaden: Sund vækst – fødevarer, ernæring og sundhed
Projektet skal øge samarbejdet mellem universiteter, virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen. Bl.a. gennem et antal Ph.D. projekter og erhvervsrettet efteruddannelse. Der afholdes netværksaktiviteter og konferencer.

Bornholmske fødevarer – fremtidens innovative eksporterhverv
Bornholmske fødevarespecialiteter bygger på en håndværksmæssig fremstilling på baggrund af traditionelle opskrifter. Projektet skal sikre innovation gennem fokus på købsmotiver, nye trends og markeder. Det bornholmske spisekammer skal udvikles gennem forbrugernes og fremtidens krav.

Kontaktpersoner på de enkelte cases, kan fås ved henvendelse til Anette Prilow.

Fotos kan fås hos Ulla Hilden, uhi@regioner.dk


Kontaktinfo