21-04-2009



Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles har i 2008 løst 220 opgaver for 127 midtjyske virksomheder og organisationer. Mange af dem har fået del i EU-midler.

Ved den årlige generalforsamling i Midtjyllands EU-kontor tirsdag blev det understreget, at Region Midtjylland har en solid base i EU. Kontoret har blandt andet medvirket til at hjembringe 32 mio. kr. til midtjyske virksomheder og organisationer.
Det kalder formanden for kontorets bestyrelse, regionsrådsformand Bent Hansen, en meget tilfredsstillende udvikling for det to år gamle kontor.
”Kontoret har medvirket i så forskellige projekter som satellitovervågning af svinetransporter med basis i Skive, en sag om erstatning af bly i tagdækning på Djursland, en havnetunnel i Århus samt et internationalt samarbejde med fiskeriskolen i Thyborøn, så det når rundt i hele vores region”, siger Bent Hansen.

Kunderne er tilfredse
Direktør for kontoret Lars Holte Nielsen tilføjer, at kontoret har gennemført en tilfredshedsundersøgelse i ejerkredsen, som er regionens 19 kommuner og Region Midtjylland. Den viser, at 97 pct. af ejerkredsen er tilfredse med kontoret. Nogenlunde det samme siger en anonym måling blandt kontorets kunder.
”Det viser, at vi er på rette vej med de seks fokusområder, kontoret prioriterer, nemlig energi og miljø, sundhed, uddannelse, fødevarer, erhvervsfremme og internationalisering”, siger Bent Hansen.
Han nævner desuden en større aktivitet, som bestyrelsen har besluttet at igangsætte i år, nemlig en målrettet indsats for at få flere midtjyske virksomheder med i EUs forskningsprogrammer.
”Danmark står traditionelt svagt, når det gælder virksomheders deltagelse i forskningsprogrammerne, og denne trend vil vi gerne vende i Region Midtjylland med dette projekt”, siger Bent Hansen.

Fakta om EU-kontoret
Midtjyllands EU-kontor blev etableret som en forening bestående af de 19 midtjyske kommuner samt Region Midtjylland den 1. januar 2007 og har 5 faste medarbejdere samt 2 praktikanter årligt. Kontoret er placeret tæt på EUs hovekvarter i Bruxelles og deler bygning med Norddanmarks EU-kontor og et finsk repræsentationskontor. Kontoret har et årligt budget på 5,4 mio. kr.
Læs mere

Læs EU-kontorets årsrapport 2008

Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Regionsrådet
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk nnn
     
  Lars Holte Nielsen, direktør
Midtjyllands EU-kontor
Telefon: +32 22308732
Mobil: +32 486176958
lhn@centraldenmark.eu 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne