14-04-2009Regionsrådsformand Bent Hansen besøger i denne uge Ungarn for at indgå to samarbejdsaftaler på energiområdet. Derudover benytter han lejligheden til at forny to andre aftaler, som regionen har ”arvet” fra det gamle Viborg amt.

Den 15. og 16. april 2009 besøger Regionsrådsformand Bent Hansen Region Midtjyllands to venskabsamter i Ungarn. Det drejer sig om henholdsvis Gyôr-Moson-Sopron Amt i det nordvestlige Ungarn og Bács-Kiskun Amt i det sydlige Ungarn.
”I Midtjylland er der samlet en stor viden på energi- og miljøområdet, som vi nu får mulighed for at give videre til vores samarbejdspartnere i Ungarn. Jeg tror, at det kan åbne døren for eksport til Ungarn for flere midtjyske virksomheder” siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Isolering og adfærd
”Vi har lavet en aftale med hvert af de to amter i Ungarn om at medvirke til at få optimeret energiforbruget på et ældre sygehus i byen Gyôr og en ældre administrationsbygning i byen Kescemét” fortæller regionsrådsformand Bent Hansen og fortsætter ”Det betyder, at vi dels skal formidle dansk viden om isolering af ældre bygninger, men også om den nødvendige ændring af adfærden hos den enkelte medarbejder, der skal til, for at der sker en markant ændring af energiforbruget”.
Det forventes, at der i løbet af 2009 eller 2010 vil blive taget beslutning om omfanget af renoveringerne af de to bygninger.

Overset marked
”Med den danske viden som vi kan give videre til ungarerne, betyder det, at danske/midtjyske virksomheder forhåbentlig får mulighed for at bevise, at danske energi- og miljøprodukter er konkurrencedygtige – også i Ungarn” supplerer Kontorchef for Internationale relationer i Region Midtjylland Niels Erik Andersen.
”Det kunne være spændende, hvis Region Midtjylland kunne være med til at åbne døren til det – næsten oversete ungarske marked” slutter Niels Erik Andersen.

Gammelt venskab
Foruden de to nævnte aftaler vil en venskabsaftale med Bács-Kiskun Amt blive fornyet. Viborg Amt havde gennem flere år en venskabsaftale med Bács-Kiskun Amt. Der sker dog den ændring, at det bliver Region Midtjylland som bliver partner med det ungarske amt. Samtidig fornyes aftalen med Det Danske Kulturinstitut i Kecskemét, som dels Viborg Amt og Region Midtjylland har støttet gennem flere år.

Billedtekst: Regionsrådsformand Bent Hansen og amtsborgmester Dr. Imre Szakács fra Györ-Moson-Sopron Amt i Ungarn underskrev i august 2007 en samarbejdsaftale – nu skal der underskrives aftale om energisamarbejde. Billedet er til fri brug.

Yderligere oplysninger:

   Bent Hansen, formand for Regionsrådet
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk 
  
  Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 90
Mobil: 20 85 32 52
niels-erik.andersen@ru.rm.dk  Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne