18-05-2009Region Midtjylland præmierer igen i år en landsby, hvor borgerne er stærkt engagerede i at udvikle deres landsby og kan fremvise markante resultater af deres arbejde. Fristen for at komme med forslag er 12. oktober.

Der følger 150.000 kroner med Region Midtjyllands landsbypris 2009, og de kan bruges på faciliteter til gavn og glæde for vinderlandsbyens borgere. Det kan f.eks. være nye lege- eller aktivitetsfaciliteter til børn på en offentlig legeplads i landsbyen eller indendørs aktivitetsmuligheder for børn.
Landsbyprisen er en del af en sammenhængende indsats for udvikling i landdistrikterne, som Region Midtjylland samarbejder med kommunerne, LAGerne, borgerne og andre om.
Frem til 12. oktober 2009 kan de lokale aktionsgrupper, LAGerne, og de kommuner der ikke har en LAG, bringe en landsby eller en gruppe af landsbyer i forslag.

Flere borgere og nye job
For at kunne komme i betragtning som kandidat til Landsbyprisen 2009 skal der være et stærkt engagement for at udvikle landsbyen og et tæt samarbejde mellem borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommune.
Derudover skal arbejdet med at udvikle landsbyen, der som hovedregel højst må have 2.000 indbyggere, have båret frugt. Eksempelvis har man standset et faldende indbyggertal eller ligefrem fået nettotilgang af borgere, skabt nye arbejdspladser eller gennemført markante initiativer.
Landsbyprisen 2008 gik til landsbysamfundet Idom-Råsted i Holstebro Kommune – i skarp konkurrence med 11 andre kandidater.

Flere projekter
I 2009 samarbejdes der tillige om projekter for Fremtidens landsby og udvikling af job og virksomheder i landdistrikterne.
Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum reserveret en ramme på ca. 16 mio. kr. for 2009 til indsatsen for udvikling i landdistrikterne.

Billedtekst: Kandidaterne til Årets Landsby 2009 skal kunne fremvise resultater af anstrengelserne for at udvikle deres lille samfund. Fotoet kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.