Det er både hurtigst, billigst, bedst og mest effektivt at bygge et nyt hospital i Gødstrup frem for at udbygge Regionshospitalet Herning.

Det vurderer regionsrådsformand Bent Hansen (S) på baggrund af oplysningerne i en netop offentliggjort rapport fra konsulentfirmaet COWI.

Det er Regionsrådet for Region Midtjylland, der i begyndelsen af marts bad COWI levere et sammenligningsgrundlag for de to alternativer.

Det gjorde rådet, fordi regeringen ikke på det foreliggende grundlag synes, det er godt nok begrundet, hvorfor det er en god idé med et nyt hospital i Gødstrup, når der allerede ligger et hospital i Herning.

- Med rapporten i hånden har regionsrådet et meget stærkt argument overfor regeringen, siger Bent Hansen.

Han mener også, at regeringen vil anerkende, at et nyt hospital er den bedste løsning, når de ser resultatet af sammenligningerne i rapporten.

I rapporten undersøger COWI blandt andet, hvad der er dyrest på kort og på langt sigt. Hvilket af alternativerne der hurtigst kan stå klart, hvad der vil være bedst for patienterne, og hvad der vil være bedst for personalet.

- Selvom jeg hele tiden har haft den opfattelse, at et nyt hospital måtte være både bedst og billigst, har jeg alligevel været ret spændt på COWI’s resultater. Der kunne jo have været forhold, regionsrådet ikke var opmærksom på, som gjorde at vi havde måttet ændre mening, siger Bent Hansen.

Fakta og baggrund
Sammenligningsgrundlaget af nyt hospital i Gødstrup contra udbygning af Regionshospitalet Herning skal bruges for at få del i de sidste 10 mia. kroner af regeringens pulje til nyt sygehusbyggeri.

I sammenligningsgrundlaget har COWI undersøgt:

 • Forhold for patienterne
 • Forhold for personalet
 • Økonomi
 • Tid
 • Plangrundlag
 • Mulighed for effektivisering


Udpluk af rapportens resultater:

Byggeproces

 • Herning: 11 – 12 år
 • Gødstrup: 7 – 8 år

Anlægsinvestering

 • Herning: 4,967 mia. kr.
  - heraf grund (køb, salg): 0,120 mia. kr.
  - heraf P-anlæg mv.: 0,324 mia. kr.
  - heraf byggeri: 4,491 mia. kr.
  - heraf afledte omkostninger: 0,032 mia. kr.
 • Gødstrup: 4,096 mia. kr.
  - heraf grund (køb, salg):  - 0,390 mia. kr.
  - heraf P-anlæg mv.: 0,152 mia. kr.
  - heraf byggeri: 4,335 mia. kr.
  - heraf afledte omkostninger: ingen

Vejanlæg

 • Herning: 94 mio. kr.
 • Gødstrup: 172 mio. kr.

Driftstab i byggeperiode¹)

 • Herning: 29 mio. kr.
 • Gødstrup: ingen

1) Beløbet angiver, hvad det koster, hvis det er nødvendigt at forstyrre den eksisterende hospitalsdrift på Regionshospitalet Herning i byggeperioden

Skønnet driftsbesparelse (effektivitet)

 • Herning: 4,6 procent
 • Gødstrup: 6 procent


Vigtige datoer:

 • Onsdag den 3. juni behandler regionsrådet COWIs rapport. Først på et forretningsudvalgsmøde dernæst på et ekstraordinært regionsrådsmøde
 • 5. juni bliver rapporten med regionens argumenter sendt til regeringens rådgivende udvalg
 • Regeringens rådgivende udvalg vil give en tilbagemelding senest i oktober 2009

 

Læs rapporten fra COWI

Læs mere på www.vesthospital.rm.dk

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Direktør i Region Midtjylland Leif Vestergaard-Pedersen  8728 5040 / 2124 2316 / leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk

For tekniske spørgsmål: Afdelingschef i COWI, Helle Gaub  4497 2719 / 2018 0149 / hega@cowi.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.