24-06-2009

Gå til stort billede af murer

Indsatsen for job og levevilkår i landdistrikterne er prioriteret alt for lavt i aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst. Det mener Regionsrådets Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder.


Regeringen har den 16. juni indgået aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst, der er en prioritering af de i alt ca. 16 mia. kr. (halvt EU- penge og halvt statspenge) i landdistriktsprogrammet for 2010-2015.
Langt hovedparten af pengene bruges til landbrug og miljø, mens beløbet til job og levevilkår i landdistrikterne er 120 mio. kr. årligt og altså uændret i forhold til de seneste 3 år.
”Det er en fejlvurdering. Der skal langt mere vægt bag indsatsen for at skaffe og fastholde arbejdspladser og få folk til at bo i landdistrikterne”, siger Kaj Møldrup Christensen, formand for Regionsrådets 15 mand store Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder.
Panelet består af de 16 regionsrådsmedlemmer, der er valgt til bestyrelserne for de 18 Lokale Aktions Grupper (LAG-er) i regionen. Det LAG-erne der prioriter de penge, der er afsat til job og levevilkår.

Pengene rækker ikke
”Hvis der skal være en fremtid i landdistrikterne, er vi nødt til både at styrke bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Det gælder eksempelvis i brancher som fødevarer, oplevelser og energi samt i produktions- og serviceerhverv. Det rækker ikke med 120 mio. kroner om året”, siger Kaj Møldrup Christensen.
Kaj Møldrup Christensen nævner i denne sammenhæng, at Regionsrådet og Vækstforum i Region Midtjylland har stor fokus på job og bosætning i landdistrikterne og nævner følgende initiativer, der er indeholdt i Vækstforums handlingsplan 2009 og støttes med i alt ca. 13 mio. kr. af regionale penge:

• Fremtidens landsby
Samarbejdsprojekter med kommuner, LAGer med flere om projekter for udvikling af Fremtidens landsbyer og uddeling af Region Midtjyllands årlige landsbypris.

• Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter
Program for rådgivningsindsats med videre for fremme af iværksætteri, fastholdelse og udvikling af virksomheder i landdistrikter.

• Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder
Udvikling af erhverv og bosætning i regionens seks yderkommuner: Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Skive, Norddjurs og Samsø.

Se mere om Region Midtjyllands indsats for udvikling i landdistrikterne på: www.landdistrikter.rm.dk

Billedtekst: Regionsrådet og Vækstforum i Region Midtjylland har stor fokus på job og bosætning i landdistrikterne. Fotoet er til fri brug – download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

Kaj Møldrup Christensen (S)
Formand for Regionsrådets panel for udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder
Telefon: 8646 7460
Mobil: 2943 5981
kaj.moldrup@rr.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer