24-06-2009

Lene Espersen og Inger Støjberg har store forventninger til Vækstforum Midtjyllands satsninger inden for velfærdsteknologi, miljø/energi og sunde fødevarer. Økonomi- og erhvervsministeren og Vækstforum var enige om, at der skal findes egnede arealer til test af vindmøller i Danmark.

Vækstforum Midtjylland havde i dag møde med økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og beskæftigelsesminister Inger Støjberg om den aktuelle økonomiske og beskæftigelsesmæssige situation i regionen. Særligt den stigende ledighed blandt unge mænd uden uddannelse vakte bekymring.

Fokus var også på fremtidens vækstmuligheder i regionen. Parterne vil styrke samarbejdet om innovation inden for sundhedsområdet og om udviklingen i Danmark som grønt vækstlaboratorium. Parterne er enige om, at der i efteråret 2009 udpeges områder, hvor vindmølleindustrien kan teste og afprøve nye prototyper. Planlægningsprocessen igangsættes ligeledes i efteråret 2009. Herudover igangsættes der et planlægningsarbejde, som fastlægger industriens behov frem mod 2020.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen:
- Det er spændende at følge Vækstforum Midtjyllands strategiske arbejde med at skabe vækst og regional udvikling gennem en række mega satsninger. Regionen har allerede et godt fundament at bygge videre på inden for både sundhed, miljø/energi og fødevarer.
- På energiområdet drøftede vi særligt vindmølleindustriens behov for egnede arealer til test af vindmøller og jeg regner med, at vi i efteråret får fundet en løsning herpå.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg:
- I den alvorlige situation vi er i nu, skal vi alle sammen være parate til at se på, hvordan vi kan skabe vækst og nye arbejdspladser. Midtjyderne har altid været kendt for at tænke nyt, og de har heller ikke skuffet denne gang. Det glæder mig, at midtjyderne har fokus på sundhed. Det er altafgørende, at vi får bragt det langvarige sygefravær ned, fordi vi ved, at hver femte efter et års fravær aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet.


Formandskabet for Vækstforum, Bent Hansen, regionsrådsformand for Region Midtjylland, Lars Aagaard, koncerndirektør hos Grundfos Management A/S, Viggo Thinggaard, formand for HK Østjylland, Carsten Kissmeyer, borgmester, Ikast-Brande Kommune:
- Partnerskabsaftalerne er et vigtigt element i vores dialog med staten – en dialog, som skal bidrage til at vores initiativer koordineres, så vi også i den konkrete økonomiske situation kan være med til at sikre gode rammer for erhvervslivet – hvor især samarbejdet om et styrket og målrettet fokus på kompetenceudvikling giver os mulighed for at udvikle vores megasatsninger på Fødevarer og Energi og miljø. Det har været vigtigt for os i den nye tillægsaftale.


Drøftelsen var en opfølgning på den partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen og Vækstforum Midtjylland indgik i 2007 og fornyede med en tillægsaftale i 2008.


Tillæg med nye initiativer i partnerskabsaftalen.
Faktaark om udviklingen i regionen.
Eksempler på Midtjyllands megasatsninger

Pressekontakt:
Økonomi- og Erhvervsministeriet: Pressesekretær Erik Ljunggren, tlf. 3392 3115 / 4018 4346 eller elj@oem.dk

Beskæftigelsesministeriet: Kommunikationschef Mette Øhrberg, tlf. 7220 5022 eller moh@bm.dk

Vækstforum Midtjylland:
Direktør for Regional Udvikling, Lars Hansson, tlf. 2926 8982
Vicedirektør for Regional Udvikling, Lars Vildbrad, tlf. 2069 1401