23-06-2009

Gå til stort billede fra Green Week

Danske regioner og kommuner spiller en unik rolle på årets Green Week i Bruxelles – et EU arrangement, der samler tusinder af beslutningstagere fra regioner, kommuner og erhvervsliv, og som denne gang tager sigte på FNs kommende klimatopmøde i København.

I EU er et tæt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor blevet døbt ”den danske model”. Modellen er blandt hovedattraktionerne på årets grønne uge Green Week, Europa-Kommissionens temauge om miljø.
Her er 3-4.000 forskere, NGOer, virksomheder, samt offentlige og private beslutningstagere samlet for at se og diskutere den nyeste viden inden for vedvarende energi.
”Den danske tradition for samarbejde mellem private og offentlige organisationer er effektiv, og vi ser det som sandsynligt, at mange andre EU-lande kan lære af danskerne,” siger Nicholas Hanley, som er kontorchef i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø.

Den danske model
Den særlige danske model får æren for, at det i Danmark er lykkedes at "knække CO2-kurven" ved at fastholde høj økonomisk vækst og samtidig sikre, at energiforbrug og CO2-udslip i 1990-2005 har været
uændret eller faldende. Midtjyllands EU-kontor har indgået et samarbejde med de øvrige 4 danske regionskontorer i Bruxelles, Kalundborg Kommunes EU-kontor, Danske Regioner, KL, DI og Den Danske Ambassade i Belgien om at præsentere ”Den danske model” på Green Week. 
Det sker på en stand i Kommissionens konferencebygning Charlemagne lige over for Kommissionens hovedkvarter i Bruxelles.

Bedste plads til Danmark
”Klimatopmødet giver os en unik mulighed,” siger den danske ambassadør i Belgien, Jørgen Molde.
”FN-konferencen i København er forklaringen på, at vi er blevet tildelt den bedste standplads på Green Week, og at vores stand vil blive set af besøgende fra hele Europa i løbet af udstillingen”.
”Midtjylland er stærk på området for vedvarende energi og klima, både hvad angår kommunernes klimaindsats, vidensmiljøer og virksomheder”, udtaler Lars Holte Nielsen, Direktør for Central Denmark EU Office, Midtjyllands kontor i Bruxelles.
”Det er derfor oplagt, at vi som Midtjyllands ansigt i Bruxelles vælger at gøre en indsats for at promovere vores styrker i en europæisk sammenhæng. Samarbejdet med de øvrige danske aktører i Bruxelles har gjort det muligt at lave en stort og ambitiøst event, der vil tiltrække endnu mere opmærksomhed”, siger han.

Nyheder
Blandt nyhederne, der bliver vist frem på den danske stand, er EnergyMap.dk – en web-baseret præsentation af virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder, der arbejder med
vedvarende energi og energieffektive løsninger i Danmark samt kommunernes klimaportal ClimateActionMap.org.
En anden attraktion er en model, der viser, hvordan man omdanner halm og andre affaldsstoffer til den bioethanol, der i fremtiden skal erstatte almindelig benzin.

Bil med vind i ryggen
Danmark er langt fremme med den
enzymbaserede såkaldte ”2. generations” proces baseret på biomasse såsom halm, så man ikke bruger fødevarestivelse som majs eller sukkerrør som grundlag for bio-brændstoffer.
Også en vindmølle bygget af legoklodser og en elbil, der lader op på strøm fra vindmøller, skal være med til at illustrere, hvordan Danmark forsøger at give CO2-kurven et endnu skarpere knæk.
Green Week finder sted i Bruxelles fra den 23. til den 26. juni.

Billedtekst: Midtjyllands og Danmarks stand på Green Week i Bruxelles. Fotoet er til fri brug – download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere oplysninger:

Nicholas Hanley
kontorchef for EU-Kommissionens
Generaldirektorat for Miljø
Telefon: +32 22 96 87 03

Maja Lykke Sørensen
EU-rådgiver, Central Denmark EU Office
Telefon: +32 22 30 87 32
Mobil: +32 4 98 31 11 24