17-06-2009Som led i satsningen på energi og miljø vil Region Midtjylland støtte et projekt, der skal fremme brug af planter til plastfremstilling. Både landbrug og industri samt miljøet vil kunne nyde godt af bioplastprojektet.

Der er udviklingsperspektiv for både landbrug og industri i det bioplastprojekt, som Randers Kommune har taget initiativ til, og som Region Midtjylland onsdag besluttede foreløbig at støtte med 900.000 kroner.
Formålet er at fremme udviklingen på området for bioplast.
Den midtjyske plastindustri skal hurtigst muligt i gang med at finde og afprøve egnede alternativer til den dyre mineralske olie, der hidtil har været den altdominerende råvare i plastproduktion.
Det kunne eksempelvis være plantedele fra majs, sukkerroer eller elefantgræs, hvilket gør landbruget i regionen til en oplagt leverandør.

Miljøgevinst
”Plastbranchen har stor interesse i at undersøge andre råvaretyper. Et skift til bioplast vil både gøre plastindustrien og dens aftagere uafhængige af de internationale oliepriser og gavne miljøet”, siger Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.
Miljøfordelen kommer af, at plast fremstillet på basis af plantedele, er CO2-neutralt. Planterne vil i deres levetid opsuge lige så meget CO2, som der ved en senere nedbrydning kommer fra de plastprodukter, plantedelene indgår i.
”Initiativet er et godt eksempel på, hvordan vi tænker i vores erhvervspolitik” siger borgmester i Randers Kommune Henning Jensen Nyhuus.
”Det, vi oplever som de store udfordringer i dag, kan være det, vi skal tjene penge på i morgen. Vi er meget tilfredse med, at Region Midtjylland deler vores opfattelse og støtter projektet”, siger borgmesteren.

Højt prioriteret
Som nævnt er det Randers kommune, som har taget initiativ til bioplast-projektet. Ideen opstod i den daværende Nørhald Kommune og er nu videreført som et højt prioriteret indsatsområde af Randers Kommune.
På regionalt plan har Vækstforum i sin nye handlingsplan for energi og miljø 2009-2012 medtaget biomaterialer som et indsatsområde – ikke mindst fordi regionen i forvejen rummer mange virksomheder inden for plastindustrien.
”Det er meget tilfredsstillende, at de kim, vi såede i Nørhald Kommune, nu er ved at blomstre”, udtaler Anders Buhl-Christensen, medlem af Randers Byråd og Vækstforum Midtjylland.
”Perspektiverne er enorme både for landbrug, industri og miljø”.

Netværk
Den første fase i bioplastprojektet er en analyse, der skal kortlægge de teknologiske og erhvervsmæssige muligheder på biomateriale-området – især inden for regionens grænser. Alene Randers-området huser 25 virksomheder, der fremstiller plastprodukter.
Analysens resultater bliver fremlagt og drøftet på et seminar i efteråret 2009.
Analysen skal dernæst danne grundlag for at etablere et netværk med tilhørende sekretariat bestående af virksomheder, videninstitutioner og organisationer. Via netværket skal de nemmere kunne få fat i den nyeste viden inden for biomaterialer og brugen af dem i produktudvikling og produktionsændringer.
Desuden skal netværket fremme samarbejdet mellem virksomhederne og mellem virksomheder og videninstitutioner vedrørende konkrete udviklingsprojekter. Noget, som især vil være interessant for de små og mellemstore virksomheder inden for plastbranchen. Væksthus Midtjylland er koblet på projektet for at sikre, at tilbuddet kommer alle virksomheder i regionen til gode.

Læs mere på www.bioplastranders.dk


Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Henning Jensen Nyhuus
borgmester i Randers Kommune
Telefon: 8915 1515
Mobil: 5156 2900
hjn@randers.dk
  Anders Buhl-Christensen (V)
medlem af Randers Byråd og Vækstforum Midtjylland
Telefon: 8644 1237
Mobil: 2753 5100
abc@randers.dk
  Henning Laursen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5182
Mobil: 2924 2239
henning.laursen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Billedtekst: Et skift fra mineralsk olie til plantedele som basis for plastproduktion vil bringe de midtjyske virksomheder foran – og skabe nye forretningsmuligheder i landbruget. Her et glimt fra produktionen på plastvirksomheden Vink A/S i Randers. Fotoet er til fri brug i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen – dog skal det fremgå, at det er stillet til rådighed af Vink A/S. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.