17-06-2009Nu skal endnu flere nordmænd, svenskere og tyskere gøres opmærksom på Vestdanmark som feriested. Helt hjemme i stuerne. Regionsrådet for Region Midtjylland har sammen med de to andre jyske regioner bevilget penge til at gå nye veje med online profilering.


Det er først og fremmest de svenske, norske og tyske familier, der er mål for et nyt initiativ, som Regionsrådet for Region Midtjylland efter indstilling fra Vækstforum har vedtaget at støtte.
På sit møde onsdag nikkede regionsrådet ja til en bevilling på 2 mio. kr. til Midtjysk Turisme – til initiativet ”Fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper”. Under forudsætning af, at der tilvejebringes en tilsvarende finansiering fra Region Nordjylland og Syddanmark.
Pengene skal bruges til en koordineret vestdansk indsats i samarbejde med Region Nordjylland og Region Syddanmark. En samlet indsat på godt 9 mio. kroner, hvori indgår privat finansiering.

Online booking
Indsatsen skal sikre større gennemslagskraft på det internationale marked og dermed imødegå de seneste års fald i antallet af udenlandske turister.
Og den skal primært foregå hjemme i de potentielle turisters stuer – som bannerannoncer på internet, i blogs, som arrangementer på Facebook og måske som viral markedsføring (hvor brugere sender budskabet videre til hinanden på internet) eller på mobiltelefonen.
Med andre ord skal indsatsen skubbe på en udvikling væk fra den traditionelle brochure-markedsføring og hen mod nye, interaktive metoder.
Den skal også ses i sammenhæng med, at halvdelen af feriekøberne i vore nabolande allerede booker deres ferieophold over nettet, lige som venners og familiemedlemmers anbefalinger vejer tungt, når der skal vælges feriemål.
Online profilering udmærker sig desuden ved, at den giver nye muligheder for at komme helt tæt på de potentielle turisters valg, fordi man kan følge deres bevægelser på nettet og komme i dialog med dem på et tidligt tidspunkt.

Sammenhæng
Med indsatsen vil regionerne sikre større sammenhæng og profilering af de fælles turismemæssige styrkepositioner: Det drejer sig eksempelvis om at profilere hele regionens muligheder for kystferie samlet eller tilsvarende mulighederne for byferie, eller ferier med natur- eller kulturoplevelser som omdrejningspunkt.

Hør interview med Bent Hansen (fra JP Radio)

Billedtekst: Indsatsen for at bringe de udenlandske turister til Vestdanmark koncentrerer sig især om børnefamilier og par uden børn. Fotoet er til fri brug i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

  Bent Hansen,
Formand for Vækstforum
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil: 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk
  Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 20
erik.sejersen@ru.rm.dk
  Jens Hausted, direktør
Midtjysk Turisme
Telefon: 89 21 22 81
jha@midtjyskturisme.com
 Kontaktoplysninger på regionsrådets medlemmer
Kontaktoplysninger på Vækstforums medlemmer