09-07-2009

Der er en sammenhæng mellem de midtjyske virksomheders hjemsted og deres måde at gribe innovation an på, viser ny analyse fra Region Midtjylland. Dens resultater kan bruges til at yde virksomhederne en bedre rådgivning.Der er en sammenhæng mellem de midtjyske virksomheders hjemsted og deres måde at gribe innovation an på, viser ny analyse fra Region Midtjylland. Dens resultater kan bruges til at yde virksomhederne en bedre rådgivning.

I Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner prøver de sig frem og snakker med kunder og samarbejdspartnere, når de skal finde nye løsninger i virksomhederne.
Anderledes er det med virksomhederne i Horsens, Hedensted. Her vil de være mere tilbøjelige til at bruge den nyeste forskning og teknologiudvikling som kilde til at finde det nye.
To forskellige måder at arbejde med innovation på, men når dagen er omme, og kassen gjort op, er virksomhederne i de to områder nået omtrent lige langt. Det ses eksempelvis af, at 6-7 procent af virksomhedernes omsætning i begge områder kan henføres til deres produktinnovation.
Dette er blot et eksempel på, hvad man kan læse i en ny analyserapport udarbejdet af Regional Udvikling, Region Midtjylland.

Lokale forskelle
Den sætter fokus på virksomhedernes aktivitetsniveau og arbejdsmetoder i de forskellige dele af regionen med det formål at give regionens erhvervscentre, kommuner og private konsulenter bedre grundlag for at vejlede og støtte virksomhederne i deres videre udvikling.
”Analysen viser, at vi agerer forskelligt i de forskellige dele af regionen”, siger Elinor Bæk Thomsen, kontorchef i Regional Udvikling, Region Midtjylland. Og selvom der selvfølgelig er forskel på de enkelte virksomheder i områderne, så bør kommuner, erhvervscentre og initiativer tage hensyn til denne viden for at opnå størst mulig effekt af deres rådgivning”, siger hun.

En god blanding
Analysen afslører, at ingen af de to nævnte metoder for innovation er optimal i sig selv – hverken den praktiske eller den teoretiske tilgang.
”Man kan sagtens komme i gang med at innovere uden at have det store teoretiske grundlag i virksomheden, og en doktorafhandling er ingen garanti for vækst og fremgang. De bedste resultater opnås ved at kombinere de to metoder”, siger Elinor Bæk Thomsen.
Det er dokumenteret af forskere ved Aalborg Universitet, som har studeret arbejdsmetoder og foretaget grupperinger, som netop omhandler disse forhold.
”I samarbejde med Center for Forskningsanalyse i Århus, har vi i denne rapport kortlagt, hvordan det står til i region Midtjylland og disse grupperinger er et nyt værktøj til at forstå, hvor man med fordel kan sætte ind.
I Regional Udvikling arbejder vi med at styrke vidensamarbejdet mellem virksomheder og forskere i forbindelse med innovation, netop for at opnå størst mulig effekt af de ressourcer der sættes ind i virksomheder og forskningsinstitutioner. Kombinationen af praksis og teori er et vigtigt element i denne indsats”, siger Elinor Bæk Thomsen.

Subregioner
Sigtet med analysen er ikke at præsentere viden om virksomhedernes innovationsaktiviteter, idet disse tal længe har været at finde hos Danmarks Statistik.
Til gengæld er det i denne rapport muligt at se, hvordan det står til i det lokale område, idet Regionen i analysen er delt op i 8 underområder (sub-regioner). Og her er der altså store forskelle både i aktivitetsniveau og i arbejdsmetoder.


Billedtekst: Grafikken viser, hvor stor en andel af de midtjyske virksomheder, der har innoveret produkter i perioden 2004-2006. Den midtjyske region er her opdelt i otte subregioner. Illustrationen er til fri brug med kildeangivelse. Download den i høj opløsning ved at klikke på den.

Yderligere oplysninger:

  Elinor Bæk Thomsen, kontorchef
Regional Udviklig, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5160
Elinor.thomsen@ru.rm.dk
  Jan Dalskov, konsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5155
Jan.dalskov@ru.rm.dkLæs rapporten

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne