Region Midtjylland har fredag den 10. juli sidst på dagen modtaget Konkurrencestyrelsens udtalelse om 4 klagepunkter vedrørende regionens udbud af lægevagtskørsel.

Konkurrencestyrelsen fastslår, at Region Midtjylland ikke har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i EU-lovgivningen ved at stille krav om, at tilbudsgiverne skal dokumentere, at de har den fornødne bevilling til at udføre kørsel med vagtlæger.

Herudover fastslår Konkurrencestyrelsen, at regionen har været berettiget til at forlænge de nuværende kontrakter på uændrede vilkår indtil udbuddet er gennemført.

Konkurrencestyrelsens udtalelse forholder sig også til hvilken status taxi-bevillinger har frem for de såkaldte ”limousine-bevillinger” når det handler om kørsel med vagtlæger. Det fremgår af styrelsens udtalelse, at kontrakt om lægevagtskørsel kun kan tildeles personer med limousinebevilling, såfremt der ikke er nogen egnede tilbud fra personer med bevilling til taxikørsel. Konkurrencestyrelsen tilføjer at dette forhold bør fremgå af udbudsmaterialet.

Endelig udtaler Konkurrencestyrelsen, at Regionen ikke kan stille krav om at der allerede i forbindelse med tilbudsafgivelsen foreligger dokumentation for de eventuelt fornødne limousine-bevillinger. Sådan dokumentation skal imidlertid foreligge inden kontrakterne tildeles de enkelte tilbudsgivere.

-  ”I forbindelse med Konkurrencestyrelsens vurdering af vores udbud er det blevet klart, at kontrakten om lægevagtskørsel i Region Midtjylland kun kan tildeles personer med bevilling til limousinekørsel, såfremt der i det konkrete tilfælde ikke er tilbud fra personer med taxi-bevilling. Det er nyt, at dette fastslås så klart af flere myndigheder på området og fremgår derfor heller ikke klart af det oprindelige udbudsmateriale, der jo er udarbejdet før denne afklaring forelå” udtaler direktør Anne Jastrup.

I løbet af udbudsprocessen har det vist sig, at der muligvis er forskellig praksis i kommunerne vedrørende udstedelse af forhåndstilsagn om limousinebevilling. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse at denne faktiske forskel på tilbudsgiveres mulighed for at dokumentere at de har en bevilling når de afleverer deres tilbud er i strid med ligebehandlingsprincipperne i lovgivningen, og derfor kan regionens udbudskrav om dette i enkelte tilfælde blive konkurrenceforvridende.

- ”Vi har lidt svært ved at forstå Konkurrencestyrelsens argumentation for dette spørgsmål, og vil derfor spørge nærmere ind til det forhold i udtalelsen. Men vi har taget Konkurrencestyrelsens vejledning om at annullere udbuddet til efterretning. Vi har kun interesse i at få det bedst mulige bud på kørslen i en for alle parter god og gennemsigtig proces. Der er kommet nye juridiske afklaringer og nye faktiske oplysninger undervejs i processen. Ved at annullere det aktuelle udbud og lave et nyt udbud, kan vi få skabt en større klarhed om både selve udbuddet og processen” slutter Anne Jastrup.

Det forventes at nyt udbudsmateriale forelægges Regionsrådet til godkendelse i løbet af 2-3 måneder og at vagtlægekørslen herefter udbydes på ny. Indtil et nyt udbud er gennemført og nye kontrakter indgået fortsætter de nuværende selskaber med lægevagtskørslen.

Fakta om udbuddet af vagtlægekørsel i Region Midtjylland

 

  • April 2007: Efter et udbud indgår Region Midtjylland kontrakt med Randers Taxa, Silkeborg Taxa og Falke Taxi fra Hanstholm

  • Aftalen gælder fra 1. maj 2007 og to år frem med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder

  • November 2007 indbringer en gruppe vognmænd kontrakterne med Silkeborg Taxa og Randers Taxafor Klagenævnet for Udbud

  • 30. maj 2008: Klagenævnet for udbud annullerer regionens aftale med Randers Taxa og Silkeborg Taxa

  • Klagenævnet for Udbud har ikke kompetence til at beslutte, hvilke konsekvenser afgørelsen vil få. Kontrakten med de to vognmænd bliver derfor ikke automatisk ugyldig

  • 8. juli 2008 beslutter Direktionen for Region Midtjylland, at man vil leve op til klagenævnets afgørelse ved at afholde et nyt udbud. Direktionen forventer, at nye kontrakter kan træde i kraft den 1. maj 2009

  • 25. januar 2009 er Region Midtjylland klar til at åbne for et nyt udbud

  • 17. februar 2009 klager en vognmand til konkurrencestyrelsen. Klagen handler blandt andet om, hvorvidt både vognmænd, der kører ”limousinekørsel”, og vognmænd, der har almindelige taxaer, kan tage del i udbuddet

  • 3. juli 2009: Region Midtjylland må udsætte udbuddet endnu engang

  • 14. juli 2009: Region Midtjylland annullerer udbuddet.

 

Flere oplysninger

Direktør i Region Midtjylland, Anne Jastrup, telefon 87285050 / mobil 40821165 / mail anne.jastrup@stab.rm.dk

 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer