28-08-2009En grundig undersøgelse af, hvordan borgerne opfatter breve fra Region Midtjylland vedrørende jordforurening, har medført flere ændringer i kommunikationen.


Grundejerne føler sig generelt velinformerede, når de modtager et brev fra Region Midtjylland om, at deres grund muligvis er forurenet.
Det viser en undersøgelse blandt mere end 100 brevmodtagere – gennemført af analyseinstituttet DMA Research i samarbejde med Region Midtjylland.
Hele 87 procent af de medvirkende brevmodtagere, der har bolig på den grund, brevet handlede om, svarer, at de ”følte sig velinformeret” eller ”forstod budskabet”.
De afslører samtidig, at sådan et brev om eventuel forurening på deres grunde fremkalder en række forskellige reaktioner hos dem.
Næsten halvdelen (44 pct.) bekymrede sig ikke videre over brevet, mens knap hver tredje (28 pct.) blev forskrækket eller (14 pct.) bange for de økonomiske konsekvenser. En ganske lille gruppe (3 pct.) blev glade for, at der nu var mulighed for at få deres grund undersøgt. Kun 15 pct. valgte at kontakte regionen på baggrund af brevet.
Denne sidste oplysning havde regionen i forvejen, og den beskedne respons var en af årsagerne til at gennemføre undersøgelsen.

Adskillige ændringer
Men på trods af de gennemgående positive udsagn om regionens breve gav undersøgelsen anledning til adskillige justeringer, fortæller
civilingeniør Thomas Damgaard fra Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer.
”De medvirkende i undersøgelsen fik mulighed for at komme med forslag til, hvordan regionens kommunikation kan forbedres, og disse gode råd har vi taget til os”, siger Thomas Damgaard og nævner en række eksempler:

• Brevteksterne er gjort enklere og lettere forståelige
• Der er nu angivet et vejledende prisniveau for indledende boligundersøgelser
• En række noter forklarer de juridisk fastlagte lovbegreber som skal indeholdes i brevene.
• Brevene er forkortet
• Borgernes muligheder for at få fuld indsigt i deres sager er blevet gjort tydeligere


Se rapporten

Flere oplysninger:

  Thomas Damgaard, civilingeniør
Region Midtjylland
Jord & Råstoffer, Holstebro
Telefon: 8728 5256
thomas.damgaard@ru.rm.dk 


Billedtekst: Det har vakt undren hos Region Midtjylland, at så få borgere reagerer på skrivelserne om mulig forurening på deres grunde. Nu viser en undersøgelse, at det skyldes, at borgerne generelt føler sig velinformerede.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne