05-08-2009

Fristen for at søge kulturmidler fra Region Midtjyllands pulje er 1. september 2009. Der er 2,5 mio. kroner i puljen.
Region Midtjylland har afsat en pulje på ca. 2.5 mio. kr. til kulturprojekter i 2009.
Der er to årlige ansøgningsfrister i 2009: 1. marts og 1. september.

Kulturmidlerne skal fremme netværksdannelse, udvikling og/eller internationalt udsyn og samarbejde. Det forudsættes at aktiviteter, der modtager støtte, har regional betydning.

Region Midtjylland giver bl.a. støtte til

  • Projekter, der medvirker til at skabe ny viden på kulturområdet
  • Udviklingsorienterede netværk
  • Projekter, der medvirker til at fremme kendskabet til regionens natur- og kulturarv
  • Projekter, der synliggør særlige regionale ressourcer og styrkepositioner på kulturområdet
  • Projekter, der fremmer internationalt samarbejde
  • Projekter, der styrker talentudvikling


Yderligere oplysninger:

Erik Bach Andersen
Mobil: 5132 3671