16-09-2009I de kommende to weekender vil professionelle dramatikere sætte sig sammen med midtjyske børn og unge for at skabe ny dansk dramatik. Dramatik, der kan opføres af børn og unge på skoler, efterskoler, dramaskoler og i amatørgrupper. Arrangementerne er en del af et treårigt projekt, som Region Midtjylland støtter.


Der findes masser af børn og unge, der har lyst til at spille teater – men for få gode tekster at vælge imellem.
Det er i al sin korthed baggrunden for det treårige projekt, DramatikVærket, som lægger fra land i de to kommende weekender.
Det umiddelbare formål er at skabe tekster med kvalitet – tekster, som kan fange de unge og udfordre dem på alle fronter. På sproget, indholdet og i udtryksformen.
Eller som projektleder Malene Hedetoft lidt mere ambitiøst udtrykker det:
”Målet er, at de unge mennesker igennem arbejdet med den gode, dramatiske tekst på en legende, praktisk måde udvikler deres kunstneriske, sproglige og litterære bevidsthed – og måske endda selv får lyst til at skrive dramatik”.

Mød dramatikeren og børnene
De første to arrangementer, som involverer både børn og professionelle dramatikere, nemlig Line Knutzon og Lenemarie Olsen, foregår i henholdsvis Viborg og Århus.
Pressen er velkommen til at deltage i begge arrangementer, hvor der bliver mulighed for at tale med både dramatikere og børn – dog skal det af hensyn til børnene aftales med projektleder Malene Hedetoft (kontaktoplysninger findes nedenfor).

• Workshop med Lenemarie Olsen
Dato: 18 – 20. september 2009
Sted: Viborg Dramaskole, Teaterværkstedet, Kasernevej 13, 8800 Viborg.
Lenemarie Olsen arbejder sammen med et hold af unge mellem 9 og 13 år. I denne workshop deltager desuden teaterpædagog og leder af Viborg Dramaskole Anders Wadsholt samt projektleder og dramaturg Malene Hedetoft.

• Skriveworkshop med Line Knutzon
Dato: 25. – 27. september 2009.
Sted: Filuren i Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Alle, 8000 Århus C.
Et 20 timers dramatikskrivekursus med 12 unge mellem 13 og 16 år. Over denne weekend vil de 12 unge prøve kræfter med at skrive tekst, der skal opføres på scenen. De skal snuse til, hvordan man udvikler dramatiske ideer, karakterer og replikker.

Kulturstøtte
De to arrangementer er et led i projektet DramatikVærket, som er udviklet på familieteatret Filuren i Århus. Region Midtjylland har foreløbig støttet projektet med 525.000 kroner, men også Århus kommune, Bikubenfonden og Vilhelm Kiers Fond har bidraget med penge til projektets første runde.
Støtten fra Region Midtjylland er bevilget af de såkaldte
strategiske kulturudviklingsmidler, og det er regionens plan at støtte projektet over en længere periode i håb om en permanent forankring, siger udviklingskonsulent Erik Bach Andersen fra Regional Udvikling.
”Det er i sig selv en spændende ide at få nogle af Danmarks fineste dramatikere til at arbejde sammen med børn om at skabe nye og anderledes forestillinger. Vi tror på, at projektet har et potentiale til at flytte grænser i forhold til at arbejde med børn og teater, og vi tror på, at det kan inspirere både børnene og de voksne langt ud over den lidt snævre kreds, projektet i første omgang henvender sig til”, siger Erik Bach Andersen.

Vildt dejligt
Selv om der er tale om et samarbejde mellem børn og dramatikere, er det de to dramatikere, der står med ansvaret for at få deres stykker færdige – og i en høj kunstnerisk kvalitet. Og det glæder de sig til.
”Vi har jo påtaget os det ansvar - eller måske det storhedsvanvid - at vi ved, hvad der er godt og ikke godt”, siger Line Knutzon og tilføjer, at hun glæder sig meget. Også til at berige landets børn og unge med tekster, der taler direkte til dem og udfordrer dem.
”Der er for mange stykker, der mest består af masser af kulisser og musik – og så ti børn, der spiller ugle”, siger hun.
”Det er vildt dejligt at arbejde sammen med børn og unge. De lægger nogle tanker frem, og jeg ser noget skuespillerpotentiale – det er gensidig inspiration”, siger Line Knutzon.

Seks nye stykker
Ud over de to skuespil, som bliver det konkrete udbytte af dramatikerne Line Knutzons og Lenemarie Olsens arbejde, er det planen at skabe yderligere fire stykker samt at oversætte to stykker fra lignende norske og britiske projekter til dansk.
Stykkerne skal uropføres af et netværk af børne- og ungdomsteatergrupper, og disse netværk vil blive sikret professionel rådgivning, så de kan udvikle sig til et inspirerende forum for de deltagende grupper.
Senere er det tanken at etablere et samarbejde med teatre, der vil arrangere lokale festivals, hvor de nye skuespil kan vises, ligesom en landsfestival er på tegnebrættet.

Billedtekst: Fra september 2008 til juni 2009 gennemførte DramatikVærket et pilotprojekt, hvor dramatiker og børnebogsforfatter Sally Altschuler sammen med 9-13-årige børn udviklede og skrev stykker Mand over Bord. Et stykke af 20 minutters varighed.
Fotoet er til fri brug – dog skal fotograf Morten Smidt krediteres. Fotoet kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.Læs om de to dramatikere Line Knutzon og Lenemarie Olsen

DramatikVærkets samarbejdspartnere:
• Børnekulturhuset, Århus
• Region Midtjylland
• Kulturprinsen Børnekulturens udviklingscenter, Viborg
• Viborg Dramaskole
• DATS/Forlaget Drama: DATS
• Dramatikerudannelsen ved Århus Teater.
• Det nydannede regionale børne-/ungdomsteaternetværk med foreløbig ca. 35 involverede

Flere oplysninger:

  Malene Hedetoft, projektleder DramatikVærket
familieteatret Filuren i Musikhus Århus
Telefon: 30 26 43 39
mh@filuren.dk
  Erik Bach Andersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5138
Erik.Andersen@ru.rm.dk