18-09-2009Et EU-støttet samarbejde omkring fem danske, norske og svenske naturområder skal sikre, at de fem områder udvikler sig optimalt. Der er både tænkt i nye måder at opleve naturområderne på og i erhvervsudvikling i og omkring områderne.


Nationalpark Mols Bjerge og den kommende Nationalpark Skjern Å er begge med i det nye nordiske samarbejde, der lyder det fælles, nordiskklingende navn ”VER-DI Vern og verdiskaping – naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling”.
De øvrige er:
• Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, som ligger i kommunerne Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Norge
• Hardangervidda nasjonalpark, hvor af en del ligger i Rollag og Nore og Uvdal kommuner i Norge
• Fegen, som ligger i Svenjlunga, Gislaved og Falkenberg kommuner i Sverige

Projektet er treårigt og har et budget på knap 2,5 mio. euro (18,4 mio. kroner), hvoraf halvdelen kommer fra EU’s Interreg IVA program for grænseoverskridende samarbejde omkring Kattegat-Skagerrak.

Udvikling og bæredygtig vækst
Projektets overordnede mål et at skabe øget udvikling i de fem områder. Det sker blandt andet gennem følgende aktiviteter:
• Rådgivning og kompetenceudvikling målrettet områdernes virksomheder
• Udvikling og branding af fødevarer og andre nationalparkprodukter
• Udvikling og afsætning af eksisterende og nye turistaktiviteter
• Udvikling og afprøvning af nye måder for formidling af oplevelser i nationalparkerne
• Forbedring og udvikling af naturformidling

Følg udviklingen
Både virksomheder og borgere i de pågældende naturområder vil blive involveret i projektet. Det tager nemlig udgangspunkt i de enkelte områders ønsker om aktiviteter, som på afgørende vis kan fremme en bæredygtig erhvervsudvikling.
Aktiviteterne kan følges på projektets hjemmeside: www.ver-di.eu
I løbet af projektet vil der blive lavet demonstrationsprojekter – blandt andet i form af konkrete aktiviteter som er tilgængelige for lokalbefolkningen og turisterne i områderne.

Første partnerskabsmøde
I slutningen af august var alle partnere samlet til det første partnerskabsmøde. Mødet fandt sted i Eggedal i Norge, hvor alle deltagere fik et godt førstehånds indtryk af Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Det er vigtigt for det videre arbejde, at de 14 partnere fra Norge, Sverige og Danmark har kendskab til de naturreservater/ vernområder/ nationalparker, som deltager i projektet.
Deltagerne fik ud over et godt indtryk af naturområdet smagt på den gode mad fremstillet af lokale fødevarer og oplevet det gode værtskab på Eggedal Borgerstue, hvor mødet fandt sted.
Udviklingen og udbredelsen af brugen af lokale fødevarer og det gode værtskab indgår i projektet, lige som der er fokus på formidling og oplevelser i de skønne naturområder.
Projektet varer i tre år og afsluttes den 31. juli 2012, men det er hensigten, at der skal skabes netværk i projektet, som vil videreføre tiltagene efter afslutningen.

Billedtekst: Det første partnerskabsmøde blev holdt i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, hvor partnerne var på en studietur, som gik op ad fjeldet til Madonna-statuen på toppen. Fotoet er til fri afbenyttelse i forbindelse med omtale. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere oplysninger:

  Thomas Olesen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: +45 8728 5133
thomas.olesen@ru.rm.dk
  Karin Nygaard Kristensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: +45 8728 5131
karin.kristensen@ru.rm.dk