24-09-2009

Gå til stort billede af ejendommen Byvej 8 i Hornslet

Region Midtjylland er nu ude af sagen om en forurenet grund i Hornslet. Regionen vurderede, at det var for dyrt at sikre boligen på grunden og valgte derfor at købe begge dele. Nu er de solgt videre til nogen, der vil rive huset ned og bygge et apotek.


Med salget af ejendommen Byvej 8 i Hornslet har Region Midtjylland afsluttet en usædvanlig sag. En sag, som tilsyneladende kun har vindere:

  • Den tidligere grundejer, som ikke kunne bruge sit hus til beboelse på grund af forurening med klorerede opløsningsmidler, fik solgt huset til en fair pris.
  • Region Midtjylland undgik dyre foranstaltninger for at sikre det gamle hus, men også udgifter til at holde øje med indeklimaet i huset fremover. Med videresalget af ejendommen er sagen økonomisk neutral for regionen.
  • En ny grundejer vil rive huset ned og opføre et nyt, der er sikret mod forureningen fra jorden og kun skal bruges til erhverv – og Hornslet får et nyt apotek, hvilket anses for en gevinst for byen.


Sagen går tilbage til 1997, hvor der blev fundet forurening med renserivæsker i grundvandet under et tidligere renseri i Hornslet.

Da det viste sig, at forureningen havde spredt sig til nabohuset på Byvej 8, har først Århus Amt og siden Region Midtjylland undersøgt forureningens betydning for grundens anvendelse til boligformål.

Selvom forureningskoncentrationerne var beherskede, var der alligevel i forbindelse med det gamle hus risiko for en uacceptabel indeklimapåvirkning.

Dyr sikring
Den skulle der gøres noget ved, hvis huset fortsat skulle bebos.
Region Midtjyllands afdeling for Jord og Råstoffer vurderede, at det på grund af de gamle gulve ville blive dyrt at sikre boliganvendelsen, besluttede Regionsrådet i foråret 2009 i stedet at tilbyde ejer at købe ejendommen.


På den måde kunne det eksisterende hus enten overgå til en uproblematisk erhvervsmæssig anvendelse eller erstattes af et nyt hus bygget efter tidssvarende normer, hvilket formentlig ville løse forureningsproblemet.

Solgt til vurderingen
Grundejer accepterede at sælge huset til en pris, som var fastsat på baggrund af vurderinger fastsat af autoriserede ejendomsmæglere.

Regionen har for nylig solgt ejendommen til en erhvervsmæssig anvendelse. Købers plan er at nedrive det eksisterende hus og flytte byens apotek til den centrale placering.

En løsning, som blandt andre Hornslet Distriktsråd har fremhævet ville være en stor gevinst for byen.
”Dermed har Regionsrådet altså sikret, at de samlede omkostninger reduceres til et minimum, idet såvel de påtænkte gulvforbedringer som en række offentligt finansierede dokumenterende undersøgelser nu overflødiggøres”, siger Hans Fredborg, chef for regionens afdeling for Jord og Råstoffer.
”Det sparede beløb vil derfor kunne gøre gavn i forbindelse med andre forureningssager i Region Midtjylland”, siger Hans Fredborg

Billedet af Byvej 8 er til fri brug i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:
Hans Fredborg, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5190
hans.fredborg@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer