13-10-2009De midtjyske uddannelsesinstitutioner har mod på at udvikle deres tilbud til eleverne. Med 15 nye ansøgninger til Region Midtjyllands uddannelsespulje er der rift om de 14 mio. kroner, regionen stiller til rådighed i år.


Det handler især om at tiltrække og fastholde eleverne, når de midtjyske uddannelsesinstitutioner søger udviklingsmidler fra Region Midtjylland.

Region Midtjylland har netop afsluttet sin syvende ansøgningsrunde for udviklingsprojekter på uddannelsesområdet. Det er denne gang blevet til 15 ansøgninger, som nu bearbejdes med henblik på politisk behandling i december.

De 15 ansøgninger fordeler sig over hele regionen og handler ud over rekruttering og fastholdelse af elever om eksempelvis kompetenceudvikling af lærerne. Tre af ansøgningerne går på et samarbejde mellem gymnasier og fakulteter ved Aarhus Universitet.

79 projekter har fået støtte
Regionen har siden maj 2007 støttet 79 projekter med i alt 68,8 mio. – eller i gennemsnit 850.000 kroner til hver.
Pengene har været med til at fremme tværinstitutionelt samarbejde. Det være sig geografisk, i forhold til institutionstyper eller på tværs af niveauer i uddannelsessystemet.
Det er uddannelsesinstitutionerne, der har været initiativtagere til og den primære drivkraft bag de igangsatte projekter.
De projekter, der har opnået tilskud, har især haft fokus på:

  • det naturvidenskabelige område
  • kreative fag
  • internationalisering
  • innovation
  • iværksætteri


De overordnede fokusområder i projekterne har været fastholdelse og rekruttering, hvilket er helt i tråd med regeringens målsætning om, at 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, og halvdelen skal have en videregående uddannelse.
Dette er en målsætning, som Region Midtjylland bakker op omkring gennem den regionale uddannelsespolitik og de partnerskabsaftaler, som Regionen har indgået med regeringen.

Blandt de projekter, der tidligere har fået regionale udviklingsmidler kan nævnes:

  • En kreativ 3-årig HF-klasse på Viborg Gymnasium og HF. Den er etableret i samarbejde med The Animation Workshop i Viborg. Forsøget har nu resulteret i en permanent klasse på Viborg Gymnasium og HF efter godkendelse i Undervisningsministeriet, og efterfølgende er uddannelsen blevet gjort SU-berettiget i alle tre år. Der har i år været 46 ansøgere til 25 pladser, og ansøgerne kommer fra hele landet.

  • ”Bryd Lydmuren”, der involverede flere institutioner på tværs af regionen og samtidig er et tværregionalt projekt med Region Syddanmark. Projektet har gennem anvendelse af lyd i undervisningen beriget den pædagogiske praksis ved at udfordre eleverne gennem lyd, hvilket har åbnet deres sanser og skærpet deres opmærksomhed. Samtidig har lærerne fået nye pædagogiske metoder til bedre at kunne rumme også fagligt svage elever i undervisningen.


Billedtekst:
Projektet ”Bryd Lydmuren” udfordrede eleverne gennem lyd og involverede flere institutioner på tværs af regionen. Her er en elev fra Århus Købmandsskole i gang med lydredigering.
Billedet er til fri brug i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

  Ulla Fasting, medlem af
Regionsrådet for Region Midtjylland
formand for Panel for Uddannelse og kompetence
Telefon: 97 44 87 00
Mobil: 24 67 87 01
uf@rr.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne