13-10-2009

Gå til stor udgave af diplom

Vækstforum for Region Midtjylland har fået en håndfuld bejlere til landsbyprisen 2009.


Kun en håndfuld lokalsamfund i regionen har vist så flotte initiativer og resultater til gavn for deres lokalområde, at den Lokale Aktions Gruppe (LAG-erne), har foreslået dem til Region Midtjyllands landsbypris 2009.
Region Midtjyllands landsbypris er på 150.000 kroner. Prisen er en del af den samlede indsats for udvikling i landdistrikterne og en stærk sammenhængende udvikling i regionen. Pengene kan bruges til nye faciliteter til gavn for byens borgere. Det kan f.eks. være nye lege- eller aktivitetsmuligheder til børn på en offentlig plads eller i offentlige lokaler.

Sidste års pris
Landsbyprisen 2008 gik til de to landsbysamfund Idom og Råsted ved Holstebro. Blandt de resultater, som gav de to borgerforeninger prisen, var at områderne i 2008 havde den største befolkningstilvækst blandt samtlige landsbyer i Holstebro kommune, at skolen havde det højeste elevtal i 50 år, at byggeaktiviteten i 2008 var større end nogensinde før, og at man i 2008 kunne indvie idræts- og kulturcentret Plexus.
Men frem for alt fik de prisen for deres forbilledlige samarbejde, der på kort tid har forvandlet to ellers hensygnende landsbyer til ét blomstrende samfund med mod på fremtiden.

I år er der følgende landsbyer/landsbysamfund med i opløbet om Landsbyprisen:

  • Skjød, foreslået af LAG Favrskov
  • Glud-Snaptun-Hjarnø, foreslået af LAG Hedensted
  • Studsgård, foreslået af LAG Herning
  • Spjald, foreslået af LAG Ringkøbing-Skjern
  • Vinding, foreslået af LAG Silkeborg


Forslagene fortæller, at de i hvert enkelt område er gode til at bygge på netop deres styrker.

Der vises også ambitioner om at sætte overliggeren godt op for at få en attraktiv landsby. Og godt samarbejde i lokalområdet med kommunen, LAG-en og andre aktører for at nå målene.

Nu vurderes forslagene af et udvalg af eksterne eksperter, der kommer med en indstilling til Vækstforums møde den 16. december om hvilket lokalområde, der skal løbe med prisen.

Yderligere oplysninger:
Magnus Jørgensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 36
Mobil: 22 44 53 01
magnus.joergensen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer