27-10-2009

Gå til stort billede der viser andel af vedvarende energi

Vi kan se enden på verdens forsyninger af olie, naturgas og kul, så det er nu, sporet skal lægges for fremtidens energiforsyning. Derfor har Region Midtjylland taget initiativ til et forpligtende partnerskab, der involverer langt over 100 aktører.

Fremtidens energiforsyning er grøn, men den kommer ikke af sig selv.
Der bliver brug for alle gode kræfter, for i takt med, at klodens reserver af olie, naturgas og kul langsomt slipper op, skal vi indarbejde de vedvarende energikilder i vores systemer.
Og de gode kræfter har Region Midtjylland netop samlet i et nyt partnerskab med arbejdstitlen ”Fremtidens grønne energisystem”.
Partnerskabet er et led i Region Midtjyllands og Århus Kommunes fælles erhvervspolitiske satsning på området for energi- og klimateknologi, Destination Cleantech.
På sit møde tirsdag vedtog Vækstforum for Region Midtjylland at anbefale regionsrådet at støtte ”Fremtidens grønne energisystem” med foreløbig 40 mio. kroner.

Stort midtjysk potentiale
”Vi skal vende bunden i vejret på vores energisystem i de kommende år – det hidtidige system baseret på fossile brændstoffer suppleret med energi fra sol, biomasse, vind og vand skal transformeres over i et nyt, der bygger på vedvarende energi og suppleres med de fossile brændstoffer. Det er en kæmpe udfordring, men også en kæmpe chance for energisektoren og erhvervslivet i Danmark”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
Han tilføjer, at chancen ikke mindst gælder i den midtjyske region, der i forvejen rummer en stor del af landets fremsynede virksomheder inden for energi- og klimateknologi.
Af landets energirelaterede eksport på 60 mia. kroner stammer de 40 mia. kroner fra den midtjyske region, og potentialet anslås til at være mindst det firedobbelte om bare ti år.

Fra forskning til forbrug
Med i partnerskabet er blandt andre de tre vestdanske universiteter, de helt store aktører i energibranchen, eksempelvis DONG Energy, Vattenfall og Energinet.dk, erhvervsvirksomheder som Grundfos, Danfoss, Chr. Hansen, Siemens og Vestas samt Landbrug & Fødevarer, der repræsenterer det samlede danske landbrugs- og fødevareerhverv.
Samlet set spænder de over hele værdikæden fra forskning, innovation, energi- og bioproduktion, distribution og lagring til forbrug.
Derudover har mere end 100 erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer, vidennetværk og –institutioner givet håndslag på at arbejde for partnerskabets målsætning om at skabe innovative samfundsløsninger, der altså både skal sikre en stabil og robust energiforsyning og skabe nye forretningsmuligheder og flere arbejdspladser.

Ingen spildte investeringer
”Dette brede grundlag skal sikre et energisystem, der hænger sammen hele vejen rundt, har bred opbakning og spiller bedst muligt sammen med vores eksisterende systemer, så vi undgår spildte investeringer”, siger Bent Hansen.
På forhånd har partnerskabet identificeret fem temaer, som der skal fokuseres på. Det er:

• Systemmodeller og rammebetingelser
• Bæredygtig bioenergi – samspil i produktion og anvendelse
• Energidistribution
• Intelligent forbrug
• Vedvarende energi i transportsektoren

Allerede nu forventer deltagerne i partnerskabet at iværksætte aktiviteter for 300 mio. kroner, som delvist ventes finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation under Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Billedtekst: Den midtjyske region er langt foran resten af landet, når det gælder vedvarende energi, og det forspring skal gerne fastholdes.
Kilde: PlanEnergi og Region Midtjylland 2008 (data fra 2007). Grafikken er til fri brug. Download den i høj opløsning ved at klikke på den.


Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for 
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 10
Mobil 40 31 37 07
bent.hansen@rr.rm.dk

 

Henrik Brask Pedersen, afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 87 28 51 70
henrik.brask@ru.rm.dk