20-10-2009Regionsrådet vedtog onsdag at uddele i alt 3,2 mio. kroner til 24 kulturprojekter. De handler blandt andet om billedkunst, dans, museer, musik og teater. 34 ansøgninger fik afslag.

Herregårdskultur i Østjylland, tegnefestival i Horsens, et kunstnerisk og etnologisk kik på Viborg gennem borgernes øjne og et danseprojekt for skolebørn i Holstebro og Århus.
Det er blot fire eksempler på midtjyske kulturprojekter, som Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde 21. oktober vedtog at give penge til.
Blandt ikke mindre end 62 ansøgninger er 24 blevet udvalgt til at få støtte fra regionens kulturmidler. Disse 24 projekter modtager i alt 3,2 mio. kroner, der fordeler sig således:

  • 300.000 kr. til billedkunstområdet
  • 699.600 kr. til danseområdet
  • 497.300 kr. til museumsområdet
  • 1.177.880 kr. til musikområdet
  • 175.000 kr. til teater-området
  • 380.000 kr. til øvrige kulturelle aktiviteter


De fleste af de 24 projekter støttes med den såkaldte kulturpulje, som udløses via ansøgninger – dog får fem projekter, der alle vedrøører netværksarbejde på musikskoleområdet, tilskud fra de såkaldte kulturudviklingsmidler, der er en pulje, som regionen selv fordeler i forhold til særlige indsatsområder. Det drejer sig om 827.980 kroner af de 1.177.880 kroner på musikområdet.

Se, hvem der har fået penge

Billedtekst: Stenalt på Djursland er en af de herregårde, der medvirker i programmet ”Herregårdskultur i Østjylland”, som Region Midtjylland støtter med 100.000 kroner. Programmet omfatter 11 arrangementer med musik og fortællinger på 11 privatejede herregårde. Foto: Stenalt


Flere oplysninger:

  Erik Bach Andersen
udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5138
erik.andersen@ru.rm.dk 
 Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne