12-10-2009

Gå til stort billede af screening

Med en reservation på knap 42 mio. kroner over tre år har Vækstforum og Regionsrådet banet vejen for et større samarbejde mellem forskere og midtjyske virksomheder. Nu søger regionen en operatør til at udvikle og drive Program for Vidensamarbejde.


Forskning viser, at virksomheder, der ikke kun bruger kunder og medarbejdere, men også forskere, som tilgang til innovation, sender flere nye produkter eller serviceydelser på markedet end virksomheder, der kun benytter én af tilgangene.
På den baggrund introducerer Region Midtjylland Program for Vidensamarbejde. Programmet yder støtte til at afdække samarbejdsmulighederne og udvikle og gennemføre konkrete innovationssamarbejder mellem virksomheder og forskere.
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, der har en praksisorienteret tilgang til innovation, men ikke hidtil har samarbejdet med forskningsinstitutioner.

Ny tilgang til samspil
Regionens analyse fra 2008 ”Brobygning som genvej til innovation” viste, at samarbejdet i alt for høj grad foregår mellem en meget begrænset gruppe af (større) virksomheder og forskere. Det betyder, at innovationspotentialet i de mindre virksomheder ikke kommer tilstrækkeligt i spil. Analysen viste også, at virksomheder og forskere ikke taler samme ”sprog” og alt for ofte har helt forskellige forventninger til et samarbejde.
”Det skal det nye program råde bod på”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen.
”Der skal eksperimenteres med nye metoder, der skal motivere innovative virksomheder til at samarbejde med forskere, og der skal tilføres risikovillig kapital til at stimulere dem til sammen at udvikle ideer til nye produkter og services”, siger han.
Bent Hansen tilføjer, at programmet desuden skal udnytte de mange virksomhedsrettede tilbud i VækstMidt-programmet og animere til et bredt samspil blandt hele viften af aktører i erhvervsfremme-systemet, forsknings og videninstitutionerne, brobyggerne, de private videnrådgivere og regionens mange små og mellemstore innovative virksomheder.

Operatør søges
Regionen søger derfor en operatør til at udvikle og drive Program for Vidensamarbejde. Operatøren får desuden ansvaret for indkaldelse og administrativ behandling af de enkelte samarbejder og for at sekretariatsbetjene programmets ekspertpanel og i øvrigt formidle et bredt samarbejde mellem alle programmets interessenter.

Billedtekst:
Program for Vidensamarbejde skal bane vej for et frugtbart samarbejde mellem innovative virksomheder og forskere. Fotoet kan frit anvendes i forbindelse med omtale af pressemeddelelsen – download det i høj opløsning på www.ru.rm.dk


Ansøgningsmateriale
Læs om opgaver og krav til operatør
Læs ansøgningsvejledning
Læs notat om baggrund, opgaver, organisering og økonomi


Informationsmøde
Der holdes informationsmøde for potentielle ansøgere
onsdag den 21. oktober 2009 kl. 13.00 – 14.30
i lok. B1 i Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg.
Tilmelding til sinne.nordborg@ru.rm.dk

Ansøgningsfrist
den 13. november 2009

Yderligere oplysninger:

Projektleder Finn Pedersen
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Mobil: 21 15 03 34
finn.pedersen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer