27-11-2009En aftale mellem Region Midtjylland og Elsparefonden skal sikre, at regionen sænker elforbruget med halvanden procent om året frem til 2012. Det svarer til hvert år at slukke for strømmen i 450 husstande.

Fra i dag og de næste tre år skal Region Midtjylland skære ned på strømforbruget. Halvanden procent om året eller 4,5 procent i alt.
Det indebærer den såkaldte kurveknækker-aftale, som regionen og Elsparefonden i dag har indgået.
Ved at mindske forbruget af strøm forventer regionen årligt at kunne spare seks mio. kroner. Heraf stammer de 150.000 kroner fra regionshusene i Viborg, Århus, Horsens og Holstebro, der som de første indgår i aftalen.
Derudover ventes regionens syv sygehusenheder at koble sig på løbende.

Investering tjener sig ind
”Siden regionernes dannelse i 2007 har vi haft fokus på energiforbruget, men der er mere at hente – eksempelvis fordi der hele tiden kommer nye teknologier i spil”, siger regionsrådsformand Bent Hansen, der er glad for at sætte sit navn på aftalen med Elsparefonden.
Den sikrer nemlig en grundig gennemgang af hele regionens strømforbrug og rådgivning i, hvor man kan få de største fordele af at begrænse forbruget.
”Sådan en målrettet nedtrapning af strømforbruget kommer til at koste nogle penge i første omgang – men så vidt jeg kan se, er de hurtigt tjent ind igen. Samtidig kan vi glæde os over at bidrage væsentlig mindre til CO2-udledningen. Der taler vi om en varig nedskæring på cirka 2.200 tons om året, når alle besparelser er gennemført i 2012”, siger Bent Hansen.

Kurven knækker virkelig
Hos Elsparefonden hæfter projektleder Anders Hjorth Jensen sig ved, at Region Midtjylland med aftalen bidrager til at knække kurven for elforbruget.
”De seneste 10 år er energiforbruget i den offentlige sektor steget med en til halvanden procent om året. Men de seneste tal viser, at kurven nu endelig knækker nedad, og den udvikling er Region Midtjylland med til at støtte. En del af forklaringen er, at det er lykkedes at bringe energibesparelser fra teknikerniveau op på topledelsesniveau rundt omkring i landet”, siger Anders Hjorth Jensen.
Elsparefonden har indgået i alt over 160 kurveknækkeraftaler med offentlige institutioner og private virksomheder – herunder med Region Syddanmark og 56 kommuner.

Det er gjort
I forbindelse med skiftet fra de gamle amter til regionerne blev der taget en stribe energibesparende initiativer. Blandt andet blev elpærerne skiftet til lavenergipærer, lige som tusindvis af elslugende stationære computere blev skiftet til laptops.
Med kurveknækkeraftalen er det ikke blot Region Midtjyllands udfordring at spare el - aftalen vil også få betydning for regionens flere hundrede leverandører.
I første omgang vil Elsparefondens konsulent gennemgå regionshusenes strømforbrug med fokus på ”de sædvanlige mistænkte” strømslugere – dem, som der normalt ligger en gevinst i at udskifte eller styre bedre.
Det kan eksempelvis være ventilationsanlæg og køleanlæg til it-udstyr.

Læs kurveknækkeraftalen

Billedtekst: Gennem de seneste 10 år er energiforbruget i den offentlige sektor steget med en til halvanden procent om året. Ved at sænke forbruget med halvanden procent årligt kan Region Midtjylland således knække den kurve. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Fakta om strømforbrug
Region Midtjyllands samlede elforbrug i 2008 lå på cirka 90 GWh (90.000.000 kWh), hvoraf regionshusene stod for godt 2,3 GWh.

Til sammenligning bruger en familie i parcelhus 4.000 - 4.500 kilowatt-timer om året, mens en familie i lejlighed bruger 2.000 - 2.500 kilowatt-timer om året.

Ambitionen i kurveknækkeraftalen er at sænke forbruget med 1,5 procent årligt i de næste tre år. Det vil svare til, at man hvert år slukker for strømmen i 450 husstande.

Flere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
  Mogens Bjørnlund, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5181
mogens.bjoernlund@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne