11-12-2009

Fredag den 11. december holdt regionsrådet for Region Midtjylland sit sidste og sit næsten første møde.

Efter et kortere regionsrådsmøde blev der holdt en reception, hvor man markede afslutningen for det første regionsråds valgperide.
Valget betyder et skifte af flere regionsrådspolitikere, som enten ikke blev genvalgt eller som havde besluttet ikke at genopstille. Vemodigt - og samtidig fyldt med en vis spænding. For tilstede var nemlig også alle de 23 helt nyvalgte regionsrådspolitikere, som i det nye år - og fire år frem skal være med til at styre og udvikle Region Midtjylland.


- Hvordan var det nu lige med den sag ...
Nyvalgte Fatma Øktem (V) i samtale med Olav Nørgaard (V)


Nyvalgte John Thorsø (K) i snak med fr.v. Tove Videbæk (K) og Birgit Jonassen (DF). Begge sidstenævnte fortsætter ikke i regionspolitik.


Mette Rohde Terp (SF) - t.v. og Susanne Buch Nielsen (SF) - i midten Susanne Buchs bedre halvdel.


- Tak for et godt stykke arbejde. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) bød velkommen til gamle og nye medlemmer.


Bjarne Schmidt Nielsen (S) i samatale med det afgående medlem Kaj Møldrup Christensen (S).
Ernst Greve (S) kan se tilbage på en aktiv periode i regionsrådet.
Cheflæge på Anna Thomassen (t.v.), Århus Sygehus, i samtale med det afgående radikale medlem Ulla Fasting.
Regionsdirektør Bo Johansen i samtale med Alice Espeholt (V), der ikke genopstillede til regionsrådet.


Venstre-kvinderne Ulla Diderichsen og Anne V. Kristensen.


Regionsrådsformand Bent Hansen (S) opremsede den lange række af store sager, som regionsrådet har behandlet i sin første valgperiode. Mellem disse også sager, som ikke alle var lige lette. Han kunne samtidig omtale den ros og de mange priser, som regionens forskellige driftsområder og deres medarbe4jdere har modtaget.


Kaj Møldrup Christensen (S) i en afslappende stund med regionskollegers hustruer.
Bente Nielsen (SF) til venstre sammen med nyvalgte regionsrådsmedlem Jørgen Winther (V). De kender hinanden fra tiden som amtsrådspolitikere i det daværende Århus Amt.


Alice Espeholt (V) - med ryggen til - i samtale med Poul Müller (K) og Tove videbæk (K). Kun Poul Müller fortsætter i regionsrådspolitik.


To radikale. Afgående Ulla Fasting i snak med sin afløser Andreas Steenberg.


Det nyvalgte regionsråd stillede op til officiel fotografering i regionsrådssalen ...


... mens tidligere regionsrådspolitikere og ægtefæller til de nyvalgte kiggede på.