03-12-2009Regionsrådet har afsat 3,7 mio. kroner til et nyt netværk, der skal udvikle og synliggøre det, der sker på de midtjyske teatre.


I de kommende tre år får scenekunsten i Midtjylland et løft.
På sit møde onsdag besluttede regionsrådet at bevilge 2,7 mio. kroner og reservere yderligere en million kroner over de næste tre år til et netværk, der omfatter alle egnsteatre og små storbyteatre i regionen.
Formålet med netværket er at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Region Midtjylland, og det skal nu ske ad to veje – nemlig dels via et udviklingsprojekt og dels via et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet.

Udviklingsprojektet har fokus både på publikum og selve scenekunstnen. Det består af en række delprojekter, som blandt andet vil handle om

  • mødet med nye publikumsgrupper og udvikling af nye kommunikationsmåder med publikum
  • udvikling af nye forestillingstyper og udvikling af ny dramatik
  • udforskning af mulighederne for at udvikle nye, utraditionelle spillesteder
  • udforskning af mulighederne for co-produktioner mellem regionens teatre


Forskningsprojektet skal dels undersøge teatrenes vilkår og muligheder i en regional sammenhæng, dels skal det integreres i de konkrete udviklingsprojekter som ”deltagende følgeforskning”. Dermed håber man, at der kan opstå en frugtbar vekselvirkning mellem forskning og praksis, og at det kan være med til at give projektet et nationalt perspektiv.

Det er Region Midtjyllands vurdering, at projektet har strategisk betydning i forhold til at udvikle regionens kulturliv. Egnsteatrene og de små storbyteatre udgør med den geografiske fordeling i regionen en styrkeposition. Dette har også betydning i forhold til at styrke udviklingen af professionelle kunstneriske miljøer i regionen.

Projektet er blevet til på initiativ fra Randers Egnsteater, Randers Kommune og Region Midtjylland. Der er i løbet af sommeren 2009 dannet et netværk, som omfatter alle egnsteatre og alle små storbyteatre i regionen samt Århus Teater.
Netværket har nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med repræsentanter fra Region Midtjylland og Randers Kommune har udarbejdet en beskrivelse af projektet.
Indtil videre er der tale om et projekt, som skal løbe over tre år.

Billedtekst:
Randers Egnsteater er initiativtager i netværket, der nu får midler til at styrke arbejdet til gavn for scenekunsten i Midtjylland. Her et glimt fra familieforestillingen Lilli (2008). Foto: Søren Pagter


Yderligere oplysninger:
Erik Bach Andersen

udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5138
erik.andersen@ru.rm.dk

Peter Westphael
Teaterleder
Telefon: 2049 0352
peter@randersegnsteater.dk

Helga Hjerrild
Kulturkonsulent
Randers Kommune
Telefon: 8915 1096
helga.hjerrild@randers.dk

Medlemmerne af det midtjyske teaternetværk er:
Archauz, Århus
Børneteatret Filuren, Århus
Carte Blanche, Viborg
Gruppe 38, Århus
Operaen i Midten, Holstebro
Odin Teatret, Holstebro
Randers Egnsteater, Randers
Svalegangen,Århus
Team Teatret, Herning
Teater Refleksion, Brabrand
Teaterkompagniet, Egå
Teatret OM, Ringkøbing
Århus Teater, Århus