11-12-2009Region Midtjylland har nu afsluttet undersøgelserne omkring et renseri, der ligger i et stort og vigtigt drikkevandsområde. Konklusionen er, at grundvandet flere steder er forurenet med opløsningsmidler, så området vil være i regionens søgelys mange år frem.


Det kommer til at vare mange, mange år, før sporene efter renseriet SL Rens i Boulstrup er slettet.
Ifølge de undersøgelser, som Region Midtjylland har foretaget gennem de seneste tre år, er to såkaldte øvre grundvandsmagasiner ”kraftigt påvirket” af forurening med opløsningsmidler, mens der flere andre steder er fundet lavere koncentrationer af stofferne.
Det gælder blandt andet i det drikkevand, som Boulstrup Vandværk, der er nabo til renseriet, pumper op til sine 173 forbrugere. Her ligger indholdet af opløsningsmidler dog under grænseværdierne, så derfor kan vandværket foreløbig fortsætte uændret.

Overvågning
”Vi har afsluttet vores undersøgelser, men da regionen jo skal sikre rent drikkevand og sørge for, at jordforurening ikke truer menneskers sundhed, vil vi holde skarpt øje med området de næste mange år”, siger geolog Claes Esben Olsen fra Regional Udvikling i Region Midtjylland.
”Vi vil også overveje, om der er behov for at fjerne en forurening under renseribygningerne, og hvordan vi bedst styrer spredningen af forureningen, hvis behovet opstår”, siger han.
Han tilføjer, at regionen i den forbindelse har et godt samarbejde med Odder Kommune, der er tilsynsmyndighed i forhold til det lokale Boulstrup Vandværk – og renseriet, for den sags skyld.
Renseriet SL Rens har ligget på Stationsvej i Boulstrup siden 1988 og beskæftiger i dag 37 medarbejdere.
Boulstrup Vandværk har i øvrigt sikret sig, at forbrugerne hurtigt kan kobles om til Odder Vandværk, hvis det bliver nødvendigt.


Billedtekst: Der er kun 100 meter mellem stedet, hvor Boulstrup Vandværk har sin drikkevandsboring (forrest bag hegnet), og SL Rens (bag flagstangen til højre). Region Midtjylland vil nu holde øje med at forureningen omkring renserigrunden og sikre, at den ikke truer hverken mennesker eller miljø. Foto: Region Midtjylland. Fotoet er til fri brug – download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Fakta om undersøgelsen
Fra juni 2007 til september 2009 har Region Midtjylland foretaget 40 boringer i området omkring SL Rens i Boulstrup. De viser en kraftig forurening med kemikaliet perklorethylen, et såkaldt kloreret opløsningsmiddel, der bruges som rensevæske.
Forureningen vurderes at have spredt sig i jorden og dens øvre grundvandsmagasiner cirka 300 meter nord for renseriet.
Et resumé af undersøgelsen i pdf-format kan rekvireres hos Odder Kommune og Region Midtjylland.