I sine tre års levetid er Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland kommet stadig mere på banen. I et nytårsbrev til regionsrådet glæder sundhedsbrugerrådet sig over, at dets stemme er blevet fremført, og at den også er blevet hørt.


 
Sundhedsbrugerrådet for Region Midtjylland har blandt andet bidraget med brugerønsker til Det Nye Universitetshospital i Århus

I sine tre års levetid er Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland kommet stadig mere på banen. I et nytårsbrev til regionsrådet glæder sundhedsbrugerrådet sig over, at dets stemme er blevet fremført, og at den også er blevet hørt.

Sundhedsbrugerrådet glæder sig over, at medlemmerne af rådet i stigende omfang er blevet inddraget i konkrete aktiviteter. Eksempelvis har de rådgivet om udviklingen af en ny hjemmeside, de er kommet med brugerønsker til Det Nye Universitetshospital i Århus, og de er blevet repræsenteret i bestyrelsen for Rådgivningscentret Buen.

Står det til sundhedsbrugerrådet må der gerne komme endnu flere af den slags opgaver.

”De af os, der fortsætter i et nyt sundhedsbrugerråd, vil gerne have endnu mere brugerdialog og –indflydelse. Vi håber, at et nyt regionsråd vil fortsætte de gode takter med at inddrage sundhedsbrugerrådet. Gerne ved nye former for brugerindflydelse”, står der i nytårsbrevet.

Bekymringspunkter
På baggrund af arbejdet i 2009 konkluderer sundhedsbrugerrådet, at Region Midtjyllands sundhedsvæsen har en meget høj klasse. ”Men vi har også bekymringspunkter, vi håber et nyt sundhedsbrugerråd vil følge tæt i den kommende tid”, står der i brevet.

Bekymringspunkterne er blandt andet presset på de medicinske senge, samarbejde i forhold til et voksende antal kroniske patienter og social ulighed i sundhed.

Læs sundhedsbrugerrådets nytårsbrev

Se oversigt over sundhedsbrugerrådets aktiviteter i 2009


Flere oplysninger
Formand for Sundhedsbrugerrådet Bent Lundstrøm, Søndervig, 9733 8581 / 2874 8581 / belu@email.dk

Sundhedsbrugerrådets hjemmesideSundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.