Patienterne på Region Midtjyllands hospitaler er de mest tilfredse i Danmark. Det viser den nyeste landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP). Undersøgelsen skal bruges til at udvikle kvaliteten på hospitalerne.

Ud af 19 landsdækkende spørgsmål ligger Region Midtjylland som den eneste over landsgennemsnittet i tilfredshed på alle spørgsmål på nær ét, hvor tilfredsheden svarer til landsgennemsnittet.

- Det glæder mig selvfølgelig, at vores patienter giver så gode tilbagemeldinger. Det er også fortjent, for jeg ved hospitalerne gør et stort arbejde for at give patienterne en god oplevelse, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S). 

Men samtidig minder han om, at LUP’en først og fremmest skal bruges til at gøre kvaliteten på hospitalerne endnu bedre.

Konkrete pejlemærker

Som eksempel peger Bent Hansen på, at 20 procent af patienterne ikke oplever, de har en kontaktperson, der har et særligt ansvar for patientens forløb.

- Selvom vi også her ligger over landsgennemsnittet, er det jo ikke godt nok, når hver femte patient ikke oplever, de har en kontaktperson. Slet ikke når undersøgelsen samtidig viser, at patienter der har en kontaktperson oplever et bedre forløb. På den måde giver undersøgelsen os noget konkret at arbejde med, og når den bliver gentaget næste år, kan vi se, om det vi har gjort, har hjulpet, siger han.

Når Region Midtjylland følger op på resultaterne i LUP’en gennem planlagte møder med hospitalerne, vil spørgsmålet om kontaktpersoner sandsynligvis være et konkret pejlemærke.

Nyttig gentagelse

Det er 5. gang at patienternes oplevelse af opholdet på hospitalerne bliver målt på landsplan. Dog er undersøgelsen denne gang noget anderledes end de foregående gange. Men netop gentagelsen er guld værd for arbejdet med at udvikle kvaliteten. Det kan oversygeplejerske Lisbeth Kjær Lagoni på Onkologisk Afdeling D på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tale med om.

- For nogle år siden blev vi gennem patienttilfredshedsundersøgelsen opmærksomme på, at patienterne følte, der var dårlig kommunikation mellem læge og patient. Det førte til, at der blev oprettet kurser i kommunikationstræning for personalet. Og det har hjulpet. Det kunne vi se på resultaterne i den næste undersøgelse, fortæller hun.

Fakta om Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser:

  • LUP’en er blevet gennemført fem gange: År 2000, 2002, 2004, 2006 og nu i år 2009

  • Fremover skal LUP-en gennemføres hvert år. Den næste LUP kommer således i 2010

  • Resultaterne for Region Midtjylland bygger på svar fra 8.893 indlagte og 19.273 ambulante patienter

  • LUP’en er gennemført som et samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

LUP’en fra i år adskiller sig fra tidligere år på flere punkter:

  • Den har svar fra både indlagte og ambulante patienter – tidligere var det kun indlagte

  • Den har svar fra patienter, der er behandlet på privathospital efter det udvidede frie valg

  • Svarene kan læses helt ned på afdelingsniveau, og i Region Midtjylland helt ned på afsnits- og diagnoseniveau. Tidligere var svarene kun på hospitalsniveau.

  • Halvdelen af spørgeskemaet består af nationale spørgsmål, mens den anden halvdel består af lokale spørgsmål, som hver region og hospital selv har haft indflydelse på

  • Region Midtjylland har valgt at udvide LUP’en og medtager blandt andet flere patienter end standardundersøgelsen lægger op til.


Det ændrede ”design” af undersøgelsen betyder, at det denne gang ikke er muligt at foretage direkte sammenligninger med tidligere.

Læs mereFlere oplysninger
Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S)  8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Oversygeplejerske, Lisbeth Kjær Lagoni, Onkologisk Afdeling D, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus  8949 2558 / lisblago@rm.dk

For cases på regionens øvrige hospitaler kontakt journalist Mette Breinholdt, Koncern Kommunikation 8728 1519 / 5148 2427 / mette.breinholdt@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer