20-01-2010

Tirsdag så et nyt regionalt udviklingsprojekt dagens lys, da Region Midtjylland og Region Nordjylland samt Filmby Århus indviede et nyt sekretariat, der skal fremme den digitale erhvervsudvikling i regionerne. Det sker i samarbejde med en række centrale aktører inden for digitale medier.

Videokonferencer, mobilbetaling, dagens nyheder i 3D.
Fremtidens erhvervsudvikling tager udgangspunkt i de digitale medier, og i hvordan man får de mange forskellige medieplatforme og muligheder til at spille sammen med filmmiljøet.
Det mener Region Midtjylland og Region Nordjylland, der derfor i et hidtil uset samarbejde nu opretter en fælles støttepulje til udviklingen af Cross Media, som sammensmeltningen af de nye medier kaldes på engelsk.
Samarbejdet så dagens lys tirsdag med indvielsen af et nyt sekretariat i Filmbyen i Århus. Her præsenterede aktørerne bag Cross Media sekretariatet; Filmby Århus, The Animation Workshop, Bretteville Hotspot og Alexandra Instituttet projektet ved en reception.

Kraftcenter
Cross Media sekretariatet skal opfange udviklingen, skabe netværk og samarbejde inden for film, tv, animation, spil, web, kommunikation, it og telekommunikation. Det samlede budget for satsningen er 28,5 mio. kroner, heraf 11 mio. fra EU.
”Visionen er at gøre de to regioner Midtjylland og Nordjylland til et internationalt innovativt kraftcenter for udvikling og produktion af Cross Media-projekter - både forretningsmæssigt, teknologisk og indholdsmæssigt”, siger Søren Poulsen, manager for Filmby Århus.
”Der er tale om en langsigtet indsats for at opbygge og kvalificere en række nye kreative erhverv i regionerne”, siger han.
Der oprettes en Cross Media pulje med EU-midler på 3,75 mio. årligt, som forventes at være klar i andet halvår af 2010.
Cross Media puljen støtter initiativer på alle niveauer, lige fra idéudvikling over talentudvikling til decideret projektudvikling. Målet er at stimulere virksomheder, forskningsmiljøer og talenter til at udvikle nye innovative produkter, teknologier og services, der går på tværs af de mange eksisterende og nye medieplatforme.