26-01-2010Et nyt samarbejde skal sikre, at flere unge i Region Midtjylland og Region Syd gennemfører en ungdomsuddannelse. Samarbejdet, der omfatter 150 partnere, har fået bevilget
34 mio. kroner fra EUs socialfond og 10 mio. fra regionerne.


Næsten alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne samt alle UU’erne i regionerne Midtjylland og Syd, 150 partnere i alt, er gået sammen om at gøre en ekstra indsats for at få flere unge gennem en ungdomsuddannelse.
Projektet Hold Fast har netop fået 44 mio. kroner til indsatsen – heraf 34 mio. kroner fra EUs socialfond og 10 mio. kroner fra de to regioner.
En bevilling, som regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midt-jylland, er meget glad for. Både på de unges og på samfundets vegne.

Nødvendigt at gøre noget
”Det er bydende nødvendigt at få uddannet flere unge, hvis vi fortsat skal sikre vækst og velfærd - ikke bare her i regionen, men i hele landet. Unge uden ungdomsuddannelse står i langt højere grad uden for arbejdsmarkedet og bliver offentligt forsørget end dem, der får en ungdomsuddannelse. De er heller ikke så produktive som de andre med uddannelse og bidrager derfor ikke i samme grad til samfundsøkonomien. Vi har ganske enkelt ikke råd til at ignorere problemet”, siger Bent Hansen.
Han er imponeret over det omfattende samarbejde på tværs af to regioner.
”Samtidig er organiseringen i lokale konsortier, der består af uddannelsesinstitutioner, kommuner og UU’ere også ganske ny, men lover rigtig godt, fordi det er samarbejde mellem aktørerne, der skal til for at fastholde de unge frafaldstruede i uddannelse.”

10 procent færre frafaldne
”Hold Fast” tager fat i de unge, der har den største risiko for frafald - fra folkeskolen og til den unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektets mål er 10 procent færre frafaldne fra ungdomsuddannelserne. Det skal nås ved at udbygge samarbejdet mellem uddannelsesinstituionerne, men også mellem dem og UU’erne (Ungdommens Uddannelsesvejledning), således at ungdomsvejlederne bliver bindeled også ved uddannelsesskift. Værktøjerne er introduktionsforløb, opsamlingskurser, mentorordninger og indslusningsordninger. Sidstnævnte skal give de unge mulighed for at snuse til ungdomsuddannelsen efter de har tilmeldt sig, men inden de skal møde op i august.

Seks midtjyske konsortier
Der er tale om en længerevarende indsats, der gennemføres i et bredt partnerskab mellem stort set alle ungdomsuddannelser, alle UU’er og en del kommuner. I Region Midtjylland er partnerne organiseret i seks konsortier: Horsens/Hedensted med VIA som leadpartner, Nord- og Syddjurs med UU Djursland som leadpartner, Konsortium Østjylland med UU Århus-Samsø som leadpartner, Konsortium Vestjylland med UU Nordvestjylland som leadpartner, Randers med Randers kommune som leadpartner og endelig Viborg/Skive/Silkeborg med Mercantec som leadpartner.
”Med så mange partnere dækker vi næsten halvdelen af en ungdomsårgang. Det giver mulighed for at sprede de gode erfaringer, vi opnår, og bygge dem ind i den ordinære indsats,” siger Bent Hansen.


Billedtekst: En undersøgelse, som Anvendt KommunalForskning
AKF har udarbejdet for Region Midtjylland, viser, at 27 procent af de unge i regionen, som går ombord i voksenlivet uden en ungdomsuddannelse i bagagen, er hægtet af arbejdsmarkedet i en alder af 28 år. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Yderligere oplysninger:

Merete Giehm-Reese, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5281
giehm-reese@ru.rm.dk

Hanne Kristensen Paustian, projektleder,
Uddannelsesvejleder, UU- Nordvestjylland
Telefon 9664 3053
Mobil 2467 0561
hkp@uunvj.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne