20-201-2010En indsats, der koncentrerer sig om de nye online medier, skal gøre den midtjyske region mere synlig i udlandet. Målet er at tiltrække masser af nye turister efter flere års tilbagegang i branchen.


Regionsrådet for Region Midtjylland bevilgede på sit møde onsdag 2 mio. kroner til et initiativ, der skal hjælpe det trængte midtjyske turismeerhverv.
Under titlen ”Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper” vil Midtjysk Turisme bruge de nye online medier til at gøre regionen bedre kendt uden for landets grænser – i erkendelse af, at potentielle besøgende er langt mere orienterede mod deres computere end mod brochurer og andre trykte medier, når de skal vælge feriested. Dette gælder både, når de søger oplysninger, og når de køber rejser og ophold.

Et samlet vestdansk initiativ
Den overordnede idé, som tidligere har været behandlet i Vækstforum, er at etablere en samlet indsats for hele den vestdanske turisme. Da det ikke har været muligt fra starten at lave et samlet initiativ, har Regionsrådet i Midtjylland nu har sagt ja til at starte indsatsen i Region Midtjylland.
VisitNordjylland samt Syddansk Turisme vil dog løbende få mulighed for at deltage i projektets aktiviteter.

Tabte markedsandele
”Det glæder mig, at vi nu kan sætte gang i processen om turisterhvervets synlighed på det internationale marked”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
Dansk turisme har igennem en årrække tabt store markedsandele på det internationale marked – hvilket især har gjort sig gældende i Midtjylland. Dette kan der ifølge Midtjysk Turismes direktør Jens Hausted være flere årsager til:
”Et er, at vores produktudbud ikke er fulgt med efterspørgslen. Noget andet er vores mangel på synlighed på det internationale marked”, siger Jens Hausted.
”Nu har vi chancen for at skabe et fundament, som kan medvirke til at tiltrække flere turister til regionen og bane vejen for øget brug af digitale medier og nye kommunikationsplatforme. Desuden skal vi øge kompetenceniveauet hos turismeaktørerne i relation til brugen af online medier”, siger Jens Hausted.

Mere samarbejde
Han forventer, at initiativet på længere sigt vil medvirke til at øge samarbejdet mellem de tre regionale turismeselskaber i Vestdanmark, og samme holdning har hans nordjyske kollega, Lars Enevold Petersen:
”Vi er meget glade for invitationen fra Midtjysk Turisme til at deltage i den konkrete udmøntning af indsatsen. Jeg er sikker på, at vores turismeaktører vil kunne drage nytte af initiativets kompetenceudviklingsaktiviteter” siger direktør Lars Enevold Petersen, VisitNordjylland.

Billedtekst: Vestdanmark skal være endnu mere synlig hos potentielle turister – og der skal de nye digitale medier spille en vigtig rolle. Fotoet fra Vesterhavet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

    Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
    Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk 
  Jens Hausted, direktør
Midtjysk Turisme
Telefon:+45 8921 2281
jha@midtjyskturisme.com


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer