25-01-2010Region Midtjylland, Aarhus Universitet, GEUS og Alectia samarbejder om at forudsige, hvordan forureningen fra en gammel losseplads nær Århus midtby vil opføre sig, når klimaet ændrer sig med voldsommere regnskyl og stigende grundvand.


Det gamle lossepladsområde Eskelund mellem Århus midtby og Brabrand sø er i øjeblikket genstand for intense undersøgelser.
Bag dem står Region Midtjylland, Aarhus Universitet, GEUS (Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser), LIAG (tysk geofysisk institut) og de rådgivende firmaer Alectia og Niras.
Målet er at kunne vurdere, hvordan de forventede klimaforandringer vil påvirke Eskelund Losseplads – med henblik på at sikre det nærliggende Stautrup vandværk og Århus Å samt jorden og grundvandet i området.
Projektet er en del af CLIWAT, et klimaprojekt, som Region Midtjylland står i spidsen for.

Dumpet ved Århus Å
Lossepladsen indeholder mere end 2 millioner kubikmeter affald som er deponeret igennem mere end 50 år, nemlig fra engang i 1930erne til 1980erne. Affaldet blev dumpet flere steder langs engområderne ved Århus Å, som ændrede form i takt med deponeringen. Pladsen indeholder industri- og husholdningsaffald fra både Århus og Viby.
Det meget blandede affald betyder, at man finder en lang række forurenende stoffer i jord og grundvand i området. Nogle af stofferne nedbrydes naturligt, mens andre kan spredes til nærmiljøet. Siden 1989 har grundvandspumper og dræn langs Århus Å sørget for, at forureningen ikke spredes til Århus Å og det dybere grundvand.

Monsterregn
Det fremtidige klima vil ifølge FNs klimapanel IPCC betyde vådere vintre og tørrere somre. Desuden vil regnen falde mere intenst og nogle gange som monsterregn, som man kalder ekstreme regnskyl.
Det ændrede klima vil få de øverste grundvandsmagasiner til at variere mere (højere grundvandsstand om vinteren og lavere om sommeren). Dette kan få konsekvenser for udvaskning af forurening fra blandt andet lossepladser.

Nye metoder
Metoden, som Aarhus Universitet anvender i disse dage, er ny, og det forsøges i projektet at justere på opstilling og målinger for at optimere metoden til danske forhold.
Der er tale om såkaldte geoelektriske metoder og induceret polarisation, og der udføres boringer, geofysik, aldersdateringer, prøvepumpninger og andre hydrologiske undersøgelser.
Udstyret har taget tid at køre ind. I første omgang forsøgte man med svensk udstyr og derefter med udstyr fløjet ind fra Frankrig, og det har givet bedre målinger og mere sikre resultater.

Billedtekst: Der bores, pumpes, aldersdateres og måles på livet løs i det gamle lossepladsområde Eskelund ved Århus. Målet er at kunne forudsige, hvordan forureningen i området vil reagere i fremtiden.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

  Tom Birch Hansen, ingeniør
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5223
Mobil: 2943 1118
tom.birch-hansen@ru.rm.dk 
  Rolf Johnsen, hydrogeolog
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5205
Mobil: 2962 0830
rolf.johnsen@ru.rm.dkFAKTA
Projektet CLIWAT er støttet af den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), Interreg IV Nordsøprogrammet, der er en af EUs strukturfonde.
CLIWAT har fået 41 mio. kroner til at afdække, hvordan vi bedst tilpasser os fremtidens klima. 16 partnere fra de fire deltagende lande i Nordsø-regionen, Danmark, Tyskland, Belgien og Holland, er i gang med arbejdet.
Ud over Region Midtjylland er de danske partnere GEUS, Miljøministeriet, Aarhus Universitet, Horsens kommune og Region Syddanmark.De røde markeringer er steder, der er udpeget som undersøgelsesområder for Cliwat-projektet. (klik på kortet for større størrelse)
Resultaterne af undersøgelserne vil blive anvendt i stor skala inden for den sorte, stiplede linie.