Hvordan har du det? er en stor undersøgelse af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner. Resultaterne spiller en vigtig rolle for folkesundheden.


Hvordan har du det? 2010 er en undersøgelse af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner. Resultaterne kortlægger sundheden for regionens 1,25 mio. borgere og er et værdifuldt grundlag, når region og kommuner skal planlægge en målrettet sundhedsindsats.

4-6. februar udsendes spørgeskemaer til 52.400 midtjyder, fra 16 år og op, inklusiv borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Svarpersonerne er  udtrukket tilfældigt fra Folkeregisteret. 
 
Emner i undersøgelsen
En lang række spørgsmål er fælles. Det drejer sig blandt andet om kost- og motionsvaner, rygning, alkohol, stress, vold, ulykker, kronisk sygdom, gener i dagligdagen mm. Men der er også spørgsmål til særlige emner for henholdsvis de unge og de voksne.

Læs mere og se emneliste for både voksen- og ungeskemaet.

Flere oplysninger