04-03-2010Det nye Vækstforum for Region Midtjylland trådte sammen i denne uge og begyndte sit arbejde. Vækstforum skal arbejde med at skabe gode rammer for vækst og fremgang i Region Midtjylland.


Regionsrådet for Region Midtjylland udpegede på sit møde den 24. februar 2010 et nyt Vækstforum for perioden 2010 - 2013.
Vækstforum mødtes for første gang den 2.-3. marts, og fik fra det tidligere Vækstforum ved den lejlighed overdraget en status over igangsatte initiativer og resultater samt en depeche, der giver inspiration til arbejdet med en ny erhvervsudviklingsstrategi.

Vækstforum har 20 medlemmer og er et partnerskab med deltagelse af kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt regionen.

Se listen over Vækstforums medlemmer
Se depechen
Se Vækstforums indsatser og resultater (2007-2009)


Billedtekst:
Det nyudpegede Vækstforum har fået overdraget en status over igangsatte initiativer og resultater samt en depeche, der giver inspiration til arbejdet med en ny erhvervsudviklingsstrategi.