10-02-2010Århus 2017 og Region Midtjylland udfører nu den hidtil største kortlægning af de kreative erhverv i regionen. Undersøgelsen omfatter 2.815 virksomheder fra forskellige brancher og bliver et centralt redskab i bestræbelserne på at blive europæisk kulturhovedstad i 2017.

Bortset fra Manhattan i New York er Århus det sted i verden med flest arkitekter i forhold til arealet. Alene i midtbyen arbejder ca. 2.000 arkitekter, og med en stor og velfungerende arkitektskole udgør denne branche en af byens og regionens absolutte styrkepositioner.
Et andet felt er udviklingen af film og nye medier, hvor bl.a. Filmby Århus og den internationalt anerkendte Animation Workshop i Viborg står i spidsen for en massiv crossmedia-satsning, som i de kommende år skal styrke regionens position på området.

Mange brancher
Arkitektur og film er kun få blandt en række kreative erhverv i Region Midtjylland, som nu bliver kortlagt. Også reklamebureauer, kommunikations-virksomheder, designfirmaer og mange andre er omfattet af undersøgelsen. 645 virksomheder har svaret på det udsendte spørgeskema og dermed taget stilling til emner som samarbejde og netværk, innovation og inspirationskilder og mulige vækstfremmende tiltag.
Erik Sejersen, afdelingschef i Region Midtjylland, glæder sig over, at også kommunerne er engagerede i undersøgelsen og ser frem til øget samarbejde:
”Undersøgelsen kan hjælpe os med at styre fremtidige indsatser i den rigtige retning. De kreative erhverv er et vigtigt indsatsområde for regionen - ikke mindst fordi vi herigennem venter at kunne styrke det øvrige erhvervsliv”.

Bro til kulturen
I spørgeskemaundersøgelsen angiver en fjerdedel, at manglende netværksplatforme i væsentlig grad udgør en begrænsning for virksomhedernes udvikling. Og hele 75 procent fremhæver samarbejde og brobygningsaktiviteter på tværs af brancher som et potentiale. En oplagt mulighed er den kulturelle sektor. I hvert fald vurderer 50 procent af de adspurgte virksomheder, at samarbejde med kultursektoren vil styrke innovation og forretningsudvikling.

De kloge og de kreative
Silkeborg Kommune arbejder allerede målrettet med at udnytte potentialet i de kreative erhverv.
”Det er godt at have de kloge, men det er mikset mellem de kloge og de kreative, som skaber væksten. Derfor bliver det interessant at se, hvad kortlægningen af de kreative erhverv peger på”, siger erhvervschef Gregers Pilgaard.
En af de foreløbige tendenser drejer sig om netværk. Det er især de større virksomheder, som målrettet bruger netværk til fx rekruttering og innovation. I den kommende periode vil grundige interviews med udvalgte virksomheder som arkitektfirmaet C. F. Møller og modegiganten Bestseller blandt andet afdække perspektiverne i at udpege rollemodeller blandt de dygtigste netværksvirksomheder.

Styrke til hele regionen
For Trevor Davies, leder af Århus 2017, er kortlægningen en anledning til at tænke i nye baner:
”En stor del af den kreative sektor er mindre virksomheder, som ofte fungerer som drivkraft i fx byggesektoren eller tekstilbranchen. Hvis vi kan bruge 2017 til at styrke iværksætterne, stimulere internationale forbindelser og skabe kontakter på tværs af erhverv, vil vi kunne styrke hele regionen og ikke kun inden for kultur og kreativitet.”
Kortlægningen af de kreative erhverv ventes afsluttet i marts, og resultaterne vil bl.a. indgå i Århus 2017s formidlingsaktiviteter i Ridehuset, Århus, i påsken 2010.

Billedtekst: Arkitekter, designere og reklamefolk er blandt de 645, der har svaret på et omfattende spørgeskema. Modelfoto

Læs mere om det regionale samarbejde om at skaffe titlen som Europæisk Kulturhovedstad til Midtjylland i 2017 på
www.aarhus2017.dk

Fakta:
Den kreative sektor er i undersøgelsen inddelt i følgende kategorier:
• arkitekt
• produktdesign
• grafisk design
• indretningsdesign
• reklamebureauer
• PR og kommunikation
• reklame i øvrigt
• nye medier
2.851 virksomheder i regionen er omfattet af det overordnede analysearbejde. En mindre gruppe på 645 har svaret på et omfattende spørgeskema.
53 virksomheder deltager i kvalitative interviews.

Yderligere oplysninger:

Trevor Davies, projektleder
Århus 2017
Telefon: 8713 3353
trda@aarhus.dk

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
erik.sejersen@ru.rm.dk