Ny opdagelse af, hvordan depressionsmedicin virker i hjernen kan forbedre medicinen, så den virker hurtigere og har færre bivirkninger. Den banebrydende forskning fra Århus Universitetshospital, Risskov og Kemisk Institut, Aarhus Universitet bliver nu stillet til rådighed for alle verdens forskere og for medicinalindustrien.
Ny opdagelse af, hvordan depressionsmedicin virker i hjernen kan forbedre medicinen, så den virker hurtigere og har færre bivirkninger. Den banebrydende forskning fra Århus Universitetshospital, Risskov og Kemisk Institut, Aarhus Universitet bliver nu stillet til rådighed for alle verdens forskere og for medicinalindustrien.


Ny forskning fra Århus Universitetshospital, Risskov og Kemisk Institut, Aarhus Universitet har kortlagt, hvordan depressionsmedicin bliver bundet i hjernens nerveceller. Den nye forskning vil kunne forbedre fremtidens depressionsmedicin, så den bliver mere effektiv, virker hurtigere og har færre bivirkninger. Det kan komme de 200.000 danskere til gavn, der i dag får medicin mod depression.

Depressionsmedicin virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin i mellemrummet mellem nervecellerne i hjernen. Som et led i kommunikationen mellem nervecellerne sender cellerne løbende serotonin ud af cellerne for efter kort tid at optage serotoninen igen. Det er et protein i nervecellernes vægge, der virker som en pumpe og sørger for genoptagelsen. Depressionsmedicin virker ved at sætte sig som en prop i disse proteiner, så serotoninen ikke bliver pumpet tilbage i nervecellerne. Men præcist hvor og hvordan medicinen gør det, har indtil nu været ukendt, men den nye forskning giver et præcis billede af de molekylære processer mellem depressionsmedicin og proteinet i nervecellerne vægge.

- Vores opdagelser er af største vigtighed for at forstå, hvordan medicinen bliver transporteret rundt i nervecellerne i hjernen. Vores opdagelse kan gøre stor nytte for den farmaceutiske industri. Derfor stiller vi den nye viden frit til rådighed for alle verdens forskere og medicinalindustrien, siger Steffen Sinning fra Aarhus Universitetshospital, der har været med til at opnå de gode forskningsresultater.

Depression rammer hver femte
Mindst hver femte dansker kan forvente at få en depression på et tidspunkt i sit liv, og FN's verdenssundhedsorganisation, WHO, forventer at depression i år 2020 vil blive den næstdyreste af alle sygdomme for samfundet. Effektiv behandling af depression er derfor afgørende for de deprimerede, deres pårørende og for samfundet. Depression er invaliderende både erhvervsmæssigt og socialt og kan føre til selvmord.

Den medicin, der i dag er på markedet, virker typisk først efter tre til fem uger og er for en tredjedel af befolkningen uden virkning. Derfor er der håb om, at de nye forskningsresultater vil have en god effekt for dem, der bliver ramt af en depression, så de i fremtiden kan få bedre og mere effektiv medicin.

De nye forskningsresultater er opnået i et samarbejde mellem tre specialiserede århusianske forskningsgrupper fra Kemisk Institut på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital i Risskov. De forsker i henholdsvis biomodellering, organisk syntese og molekylær neurobiologi. De tre områder har tilsammen nu resulteret i den banebrydende forskning om hvordan depressionsmedicinen bliver bundet i hjernens nerveceller.

De nye forskningsresultater er publiceret i de internationale anerkendte videnskabelige tidsskrifter Journal of the American Chemical Society og Journal of Biological Chemistry.

Flere oplysninger
Steffen Sinning, molekylærbiolog, PhD, Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov, tlf. 7789 3623 / 4076 8836