Regionsrådet for Region Midtjylland har fået en ny og forfrisket sparringspartner. Efter tre år med det tidligere sundhedsbrugerråd har brugerrådet nu fået en ny sammensætning med ny formand og næstformand.


 
Det nye Sundhedsbrugerråd for Region Midtjylland

Regionsrådet for Region Midtjylland har fået en ny og forfrisket sparringspartner. Efter tre år med det tidligere sundhedsbrugerråd har brugerrådet nu fået en ny sammensætning med ny formand og næstformand. Sundhedsbrugerrådet er nedsat for de næste fire år.

På deres konstituerende møde valgte Sundhedsbrugerrådet enstemmigt Ejnar Pedersen, Hornslet, som formand og Birgit Hagen, Aulum, som næstformand.

Ejnar Pedersen er udpeget efter indstilling fra Kræftens Bekæmpelse, mens Birgit Hagen er udpeget af Danske Handicaporganisationer. De var begge medlemmer af det tidligere Sundhedsbrugerråd og har således god erfaring med arbejdet i rådet.

Ejnar Pedersen og Birgit Hagen erstatter henholdsvis Bent Lundstrøm, Lemvig og John Dybdahl, Århus.

I alt er tre af rådets 13 medlemmer nye i forhold til den tidligere periode.

De nye medlemmer er:
• Jacob Chresten Hermansen, Århus, Hiv-Danmark Vest
• Jens Holst, Grenaa, Scleroseforeningen
• Alice Espeholt, Grenaa, Brugerrådet for de små sygehuse i Region Midtjylland

Alle medlemmer af rådet har deres baggrund i en patientorganisation. Men når de sidder i rådet, repræsenterer de ikke særinteresser. Her skal de varetage interesserne for alle brugere af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Formands-fakta
Ejnar Pedersen har en baggrund som jurist og kommunaldirektør i Rosenholm Kommune.
En trafikulykke i 1996 ændrede hans liv radikalt, og han bruger nu det meste af sin tid til arbejdet for bedre forhold for patienter og pårørende i først og fremmest Kræftens Bekæmpelse og så selvfølgelig Sundhedsbrugerrådet.
Udover rollen som formand for Sundhedsbrugerrådet har Ejnar Pedersen en række andre tillidsposter:
• Medlem af Landsforeningen for Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU)
• Formand for Regionsudvalget i Kræftens Bekæmpelse, Region Midtjylland
• Medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse
• Medlem af Handicaprådet i Syddjurs Kommune
• Medlem af Klagerådet for tildeling af hjemmehjælp i Syddjurs Kommune

Birgit Hagen er uddannet som lærer og har arbejdet som sådan i næsten fyrre år, fra 1964 – 2001. En sjælden bindevævssygdom: Systemisk Sclerodermi, satte dog til sidst en stopper for lærerjobbet. I stedet har Birgit Hagen lagt alle sine kræfter i arbejdet for bedre forhold for patienter, handicappede og folk, der er socialt udsatte på grund af sygdom og handicap. Udover rollen som næstformand i Sundhedsbrugerrådet har Birgit Hagen en række andre tillidsposter:
• Formand for Danske Handicaporganisationer, Herning. En organisation, der har 23 forskellige handicaporganisationer under paraplyen
• Medlem af Det Regionale Beskæftigelsesråd, hvor hun sidder i forretningsudvalget
• Medlem af Kontaktforum for Handicappede i regionen, hvor hun sidder som næstformand
• Medlem af Det Sociale Nævn i Region Midtjylland
• Medlem af Det Regionale Udviklingsråd
• Medlem af Sundhedspolitisk udvalg i Danske Handicaporganisationer
• Medlem af Sundhedsforum i Herning Kommune
• Medlem af Handicaprådet i Herning Kommune

Flere oplysninger
Formand for Sundhedsbrugerrådet Ejnar Pedersen 8699 4976 / 5155 5532 / ejnarpedersen@yahoo.dk

Næstformand for Sundhedsbrugerrådet Birgit Hagen 9747 2678/ 4063 6041 / birgit@hagen.ac

Sundhedsbrugerrådets hjemmeside:

Sundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.