Et sammenhængende forløb på en sikret institution har vist sig at have en positiv effekt på unge, der er idømt en toårig ungdomssanktion for kriminalitet. 

GrenenEn netop offentliggjort undersøgelse viser, at under halvdelen af de unge, der har været anbragt i et sammenhængende forløb på Region Midtjyllands sikrede institution Grenen faldt for fristelsen til at begå ny kriminalitet i den toårige sanktionsperiode. En landsdækkende undersøgelse har tidligere vist, at kun omkring 18 procent af de unge i en ungdomssanktion holder sig fri af kriminalitet i de to år.

- Når det sammenhængende forløb ser ud til at virke bedre, er det fordi, det skaber et stabilt miljø omkring de unge over lang tid, forklarer Grenens forstander Lars Emil Andersen.

En ungdomssanktion er opdelt i tre faser, hvoraf den første fase foregår bag låste døre på en sikret afdeling, mens to sidste foregår i åbent regi. Normalt bliver den unge flyttet til et åbent døgntilbud efter den første fase, men på Grenen har man siden 2004 tilbudt sammenhængende forløb, hvor den unge udstår hele sanktions-perioden på Grenen, der råder over både sikrede og åbne afdelinger.

Rapporten blev afleveret personligt til indenrigs- og socialminister Karen Ellemann, der i går besøgte Grenen på Djursland for at se nærmere på arbejdet med kriminelle eller kriminalitetstruede unge.

Undersøgelsen er foretaget af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og bygger på udtræk fra Kriminalregisteret af oplysninger for 51 unge, der har været anbragt på Grenen i en eller flere faser af en ungdomssanktion i perioden december 2004 – februar 2008.

Fakta


Yderligere oplysninger
Lars Emil Andersen, forstander på Grenen, tlf. 2229 6172 
Søren Johnsen, centerchef i Region Midtjylland, tlf. 8728 4041 / 4040 4446