24-02-2010Region Midtjylland støtter en landsdækkende indsats for at kombinere erhvervsudvikling med at skabe nye teknologier og systemer til kronisk syge. Indsatsen vurderes at generere udviklingsprojekter for 130 mio. kroner.


Mennesker med kroniske sygdomme kan se frem til nye offentlige tilbud, der gør det lettere at håndtere deres sygdom, og erhvervsvirksomhederne på sundhedsområdet kan se frem til nye forretningsområder.
Det er konsekvensen af, at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) under Videnskabsministeriet har bevilget 22,5 mio. kroner til konsortiet Innovative Løsninger til Kronisk Syge. I går sagde Regionsrådet for Region Midtjylland desuden ja til at støtte konsortiets opstartsfase med 2,5 mio. kroner.

Projekter for 130 mio. kroner
Mere end 60 virksomheder, uddannelses- og videninstitutioner, sygehuse, faglige organisationer, kommuner og regioner har vist interesse for at yde deres bidrag i konsortiet, og det vurderes, at konsortiet kan være med til at sætte projekter for 130 mio. kroner i gang over de kommende år.
Konsortiets mål er at understøtte erhvervsudviklingen inden for intelligent velfærdsteknologi samt at skabe bedre offentlige velfærdstilbud til patienter med kroniske sygdomme som hjerte-/kar- lidelser, diabetes, muskel- og skeletlidelser samt rygerlunger.
Det skal ske ved at udvikle nye koncepter og teknologier til disse patienter, så de får lettere ved at tackle deres sygdomme i hjemmet.

Hurtig start
Sekretariatet bliver placeret hos Robocluster på Syddansk Universitet.
I starten af i år skal der sættes fire spydspidsprojekter samt tre tværgående projekter i gang. Spydspidsprojekterne er konsortiets hovedaktivitet og udgør en nyskabende ramme for offentligt-privat samspil. I tre af disse fire projekter deltager virksomheder fra den midtjyske region.

Se mere om Region Midtjyllands engagement inden for velfærdsinnovation på:
www.carewareweb.dk
www.caretechinnovation.dk
www.mtic.dk

Billedtekst: Om få år vil mange hjem hos mennesker med diabetes og
hjerte-/karsygdomme indeholde en masse ny teknologi. Blodsukkerværdier, hjerterytme og andre værdier kan måles hjemme og sendes elektronisk til lægen. Resultaterne er færre indlæggelser, flere kronikere i job, større selvhjulpenhed og færre følgesygdomme. Og ikke mindst et nyt dansk erhvervseventyr inden for ”velfærdsteknologi”, hedder det i konsortiets ansøgning.Yderligere oplysninger:

  Annemette Digmann, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5150
annemette.digmann@ru.rm.dk