24-02-2010Fødevarevirksomhederne i Region Midtjylland får nye muligheder for at forny og styrke sig selv. På sit møde onsdag sagde regionsrådet ja til en mangesidet indsats, der skal føre ny viden ind i sektoren og give virksomhederne mod på nye samarbejder.


Der bliver workshops og konferencer, der bliver puljer med penge til at afprøve nye ideer, der bliver vidensamarbejde og ph.d.-forløb.

Det er bare nogle af ingredienserne i Region Midtjyllands tilbud til fødevarebranchen, som regionsrådet på anbefaling fra Vækstforum gav grønt lys for på sit møde onsdag.

Rådet sagde ja til sammensætningen af det konsortium, der skal styre indsatsen og administrere de projekter, der forhåbentlig sættes i gang. Samtidig sagde de ja til at bevilge 33,75 mio. kroner i de kommende tre år.

Arbejde for fremtiden
”Fødevarebranchen, som er en af vores erhvervsstyrkepositioner, står med nogle store udfordringer, som bestemt ikke er blevet nemmere at håndtere under det seneste års krise. Med denne indsats vil vi tilføre masser af nye vitaminer, der kan styrke virksomhederne”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

”Vi vil gøre det lettere for dem at løfte blikket fra de kortsigtede overlevelsesstrategier og arbejde for fremtiden. Der er både mange stærke virksomheder og organisationer - og mange gode idéer derude. Hvis vi kan få kvalificeret alle gode kræfter og omsætte dem i forretning, kan vi virkelig gøre Region Midtjylland til et internationalt førende innovationsmiljø for klog hverdagsmad”, siger Bent Hansen.

Hverdagspraksis
”Vi vil skabe et miljø, hvor nye idéer og måder at gøre tingene på trives”, siger Lars Visbech Sørensen, der er formand for det nyudpegede konsortium.

”Hvor det at tænke innovation er en selvfølge og ikke noget, der kommer i sidste række, når den almindelige drift er klaret, eller som er afhængigt af opgangstider. Innovation på fødevareområdet skal være en praksis i hverdagen”.

”Det kan vi nå, hvis vi gør det let og overskueligt for virksomhederne at forny sig. At få nye og anderledes kontakter og få inspiration til at omsætte deres ideer til nye produkter, produktionsmetoder og forretningskoncepter. De må ikke fare vild med deres idéer”, siger han og understreger, at det nye konsortium ønsker et bredt samarbejde med virksomheder og organisationer.

30 mio. kroner fra regionen
Aktiviteterne i projektet har et budget på næsten 32 mio. kr. og dertil kommer en pulje på 36 mio. kr. til at skabe mere differentierede fødevarer.
Region Midtjylland støtter indsatsen med godt 30 mio. kr., og projektet forventes medfinansieret af EU, virksomheder og andre.

Konsortiet
Parterne bag konsortiet med ansvar for indsatsen består af Agro Business Park, AgroTech, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Aarhus Universitet), MAPP-centeret (Aarhus Universitet), Teknologisk Institut og Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU).


Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Regionsrådet
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
  Lars Visbech Sørensen,
direktør for Agro Business Park
formand for fødevarekonsortium
Mobil: 40 56 71 28
lvs@agropark.dk
  Anja Rasmussen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5137
Mobil:: 2160 1116
anja.rasmussen@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Fakta om fødevarebranchen
Midtjylland:


• 14.386 fødevarevirksomheder (primærerhverv, fremstilling, støtteerhverv og service) (2007 tal)
• 54.971 fuldtidsansatte (2007 tal)
• I perioden 2000-2007
o faldt antallet af virksomheder med 23%
o faldt antallet af fuldtidsansatte med 17,7%
o steg omsætningen med 19%
Kilde: Danmarks Statistik

Hele landet:
• 51.089 fødevarevirksomheder (2007 tal)
• 180.669 fuldtidsansatte (2007 tal)
• I perioden 2008-2009 er såvel omsætning som eksport faldet med 9,2 pct.
• Danske fødevarevirksomheder oplever markant forringede afsætningsmuligheder.
• Presset kommer bl.a. fra konjunkturnedgangen, faldende priser og ugunstige valutakurser. Dertil kommer ændrede forbrugsmønstre, der får forbrugerne til at spare på fødevarebudgettet.
Kilde: Danmarks Statistik og DI