23-03-2010De unge flokkes om såvel HF som de almene gymnasieuddannelser i år. I gennemsnit vil 22 procent flere ind på HF-uddannelsen og 6 procent flere ind på STX. Ny visuel HF i Viborg er også et trækplaster.


Der har igen i år været stor søgning til HF-kurserne i Region Midtjylland, og samlet kan skolerne fremvise en fremgang på 22 procent.
Specielt udbyderne i Århus-området har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af ansøgere, hvor der i år er kommet 943 ansøgere mod 704 sidste år – en fremgang på 34 procent.
Også i Horsens, Silkeborg og Randers er der stigninger på over 30 procent. Topscorer er dog Ikast-Brande Gymnasium, der næsten har fordoblet ansøgertallet fra 32 til 62.
Der særlige 3-årige HF-klasse på Viborg Gymnasium og HF i samarbejde med The Animation Workshop har også i år oplevet en stor søgning, som bekræfter berettigelsen af den 3-årige HF-uddannelse. Der er 50 ansøgere til de 28 pladser.

Det almene gymnasium
Ligesom HF kan også det almene gymnasium STX melde om en samlet fremgang, og igen er det Århus, der trækker op. Her skiller særlig Marselisborg og Risskov Gymnasium sig ud med fremgange på henholdsvis 42 og 30 procent - for Marselisborg er fremgangen på næsten 100 ansøgere.
Holstebro Gymnasium og HF er sammen med Vestjysk Gymnasium i Tarm de mest fremgangsrige skoler i den vestlige del af regionen, og som tidligere år er Silkeborg stadig et af landets største gymnasier med 473 ansøgere.

Den videre proces omkring elevoptagelsen foregår nu med optagelsesprøver i starten af april for de elever, hvor det er relevant. Alle ansøgere vil den 11. maj få besked om, hvilken skole de er optaget på. Det er Region Midtjyllands rolle at sikre, at fordelingen af eleverne mellem skolerne foregår i overensstemmelse med loven – det foregår via de såkaldte fordelingsudvalg.

Se oversigten over ansøgninger

Billedtekst: Flere unge vil gerne i gymnasiet - 9 procent flere har søgt ind på STX på Århus Katedralskole. Download fotoet i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Simon Frost Mortensen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 75
simon.frost@ru.rm.dk

Rektor Hans Vangsgaard
Holstebro gymnasium
97 41 42 22 (Fordelingsudvalg Vest)

Rektor Finn Rasmussen
Bjerringbro gymnasium
86 68 36 00
(Fordelingsudvalg Nord)

Rektor Erik Olesen
Silkeborg gymnasium
86 81 08 00
(Fordelingsudvalg Øst)

Rektor Ole Nørregaard
Tørring gymnasium
75 80 18 44
(Fordelingsudvalg Syd)

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne