31-03-2010
Regionsrådsformand Bent Hansen er genvalgt som formand for Danske Regioner. Det vedtog Danske Regioners bestyrelse på sit konstituerende møde, hvor der også blev sat navne på medlemmerne af Danske Regioners fire permanente udvalg.

På det konstituerende møde i Danske Regioners bestyrelse blev Bent Hansen (S) genvalgt som ny formand og Carl Holst (V) som ny næstformand. Derudover blev det besluttet at nedsætte fire permanente udvalg i valgperioden samt to ad hoc-udvalg, der foreløbigt oprettes for to år.

De permanente udvalg er Udvalget for Regional Udvikling, Sundhedsudvalget, Social- og Psykiatriudvalget samt Udvalget for Løn- og Personalepolitik.

De to ad hoc-udvalg er Demokratiudvalget og Udvalget for Sundhedsinnovation.