21-04-2010Det bliver langt mere spændende at gå på museum i fremtiden. Onsdag bevilgede Regionsrådet for Region Midtjylland 3 mio. kroner til et udviklingscenter, der skal sætte museerne i stand til at udnytte de allernyeste digitale muligheder i deres formidling til de besøgende. Også to andre kulturprojekter fik penge.


Regionsrådet i Region Midtjylland bevilgede den 21. april 3 mio. kroner til de midtjyske museers nye udviklingscenter for digital formidling, MMEx.
MMex står for Meaning Making Experiences, meningsfyldte oplevelser, og MMex skal museernes voksende behov for at udnytte de digitale medier i deres formidling.
Det er nemlig en udfordring, der økonomisk, arbejdsmæssigt og videnmæssigt er større, end de fleste museer kan overkomme alene.
Ikke mindst fordi de samarbejdspartnere, som skal bistå museerne, skal imødekomme museernes særlige behov og forpligtelser - deriblandt deres høje formidlingskrav.
Desuden har der hidtil været en tendens til, at ny viden, som er skabt gennem forskellige museers alliancer med eksterne samarbejdspartnere, mere har gavnet samarbejdspartnerne selv end museumsverdenen.

Landsdækkende aktiviteter
Bag MMex står Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) og en række partnere uden for museumsverdenen. Det er CAVI (Aarhus Universitet), The Animation Workshop, Kulturprinsen, Teater Katapult og Tekne
MMU har undervejs i det forberedende arbejde været i dialog med Kulturarvsstyrelsen, som har vist stor interesse for projektet, og det forventes at styrelsen vil støtte centret økonomisk under forudsætning af, at dets aktiviteter gøres landsdækkende.

Et nøgleprojekt
”Vi ser MMEx som et nøgleprojekt i forhold til realiseringen af Region Midtjyllands kulturpolitik”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
”Med forankringen i MMU er alle museer i regionen med, og geografisk er regionen dermed dækket 100 procent. Der er tale om et fremadrettet og innovativt projekt, der er designet til at udnytte det regionale kulturlivs potentialer bedst muligt. Dertil kommer, at det åbner muligheder for alliancer mellem offentlige kulturinstitutioner og det private erhvervsliv”, siger Bent Hansen.

MMEx i praksis
Omdrejningspunktet for MMEx vil blive udviklingen af formidlingsprojekter i samarbejde med de enkelte museer. Der vil blive tale om udvikling og produktion af installationer i forskellige skalaer, fra det helt store altomfattende museumskoncept til den lille interaktive installation, der fortæller en konkret historie på en ny og engagerende måde. Et eksempel er den interaktive runesten på Kulturhistorisk Museum i Randers, der er udviklet som et modelprojekt for MMEx, og som har fået stor international opmærksomhed.
MMEx vil blive etableret som en selvejende institution efter samme model som bl.a. kendes fra museernes konserveringscentre, fællesmagasiner og museumstjenesten. Ejeren vil være danske statsanerkendte museer i fællesskab. Der er endnu ikke taget stilling til den fysiske placering af MMEx - sandsynligheden taler for en placering ved Cross Media-sekretariet i Filmbyen i Århus.

Flere projekter
På regionsrådsmødet onsdag fik to andre projekter bevilget henholdsvis 625.000 kroner og 270.000 kroner. Det var følgende:
• Projektet ”Vandet”, et samarbejde mellem fire kunstmuseer og to egnsteatre. Museerne og teatrene arbejder sammen om det fælles tema vand. Tilskuddet på 625.000 kr. går til en digital sammenbinding af kunstmuseernes og teatrenes delprojekter. Projektets resultater og erfaringer vil blive stillet til rådighed for MMEx. Kulturprinsen er projektets koordinator.
(kontakt Claus Reiche, telefon 8660 1415)
• 3. etape af Animationsværkstedets filmfestival - Animation for børn og unge. Projektet er tredje og sidste fase af et projekt, der sigter mod en fast forankring af en Animationsfilmfestival i Region Midtjylland. I forbindelse hermed introducerer Animationsværkstedet (The Animation Workshop) en abonnementsordning for regionens folkeskoler om support med videre på animationsområdet. Tilskuddet er på 270.000 kr. og det er tredje og sidste gang, regionen støtter projektet.
(Kontakt Hanne Pedersen/Morten Thorning, telefon 8755 4900)

Alle tre tilskud er bevilget over regionens kulturudviklingsmidler, der kan gives til større projekter, der har særlig strategisk betydning.
Se www.kultur.rm.dk


Billedtekst: Et eksempel på en nye måde at formidle historisk viden på er den interaktive runesten på Kulturhistorisk Museum i Randers, der er udviklet som et modelprojekt for MMEx. Den har fået stor international opmærksomhed. Se den i funktion på http://www.youtube.com/watch?v=tdaT3TDbmSA


Yderligere oplysninger:

Jørgen Smidt-Jensen, museumsleder
Kulturhistorisk Museum Randers
Formand for Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU)
Telefon: 86428655 / 8712 2623

Medvirkende i centrets projekteringsfase:

Morten Constantin Lervig, CAVI
Center for Avanceret Visualisering og Interaktion
Aarhus Universitet
Telefon: 8942 5638

Hanne Pedersen/Morten Thorning
The Animation Workshop, Viborg
Telefon: 8755 4900

Claus Reiche, Kulturprinsen
Børnekulturens Udviklingscenter, Viborg
Telefon: 8660 1415

Torben Dahl
Teater Katapult, Århus
Telefon: 8620 2699

Kristian Krämer ,Tekne
Netværk for digital kunst og oplevelser
Telefon: 8942 5683