19-04-2010Hvis midtjysk turisme skal vinde det tabte terræn tilbage, så sats på få, store feriesteder, erhvervsturisme samt en stærk, fælles PR-enhed. Anbefalingerne kommer fra Region Midtjyllands netop offentliggjorte analyse, der nu skal bruges som afsæt for en bred debat.


Der er en vækst på halvanden milliard kroner i sigte for den trængte midtjyske turisme – vel at mærke hvis kursen lægges om nu. Det vurderer en analyse, som Region Midtjylland har fået udarbejdet og netop har offentliggjort.
Analysen tager afsæt i den dystre aktuelle situation i dansk turisme. I en tid hvor vores europæiske og nordiske nabolande har oplevet vækst, har Danmark tabt store markedsandele. Derudover er Region Midtjylland den danske region, der forholdsmæssigt har den laveste beskæftigelse skabt af turisme, og set i et nationalt og globalt perspektiv mister regionen omsætning.
For at vende udviklingen kommer konsulenterne bag den nye analyse - Teknologisk Institut og Fri Agent Eskild Hansen – med en række anbefalinger, der kan bidrage til at indfri potentialet og skabe vækst og professionalisering af den midtjyske turisme.

Ifølge analyse vil en fokuseret indsats på fire områder kunne skabe en øget omsætning på halvanden milliard kroner i turismen. Det er:

o En videreudvikling af få, stærke feriesteder
o Et stærkt partnerskab om erhvervsturisme
o Et styrket mersalg til gæster
o En regional PR-enhed som skal bidrage til at løfte regionens synlighed

Analysen lægger op til en holdningsændring. At vende den negative udvikling til vækst kræver en mere professionel og målrettet turisme frem for turisme i alting. Dertil kommer, at man bør satse på større partnerskaber, der har styrken til at udvikle værdikæderne inden for turismen. Men frem for alt bør hele turismeområdet skifte kurs fra en udbudsstrategi til en markedsstrategi, der bygger på, hvad turisterne vil have.
Regionsrådsformand Bent Hansen lægger vægt på, at turismeaktørerne forstår at samarbejde om at få turismen på ret kurs igen.
”Da turismen i regionen består af mange små virksomheder, er det altafgørende med samarbejde og koordinering”, siger Bent Hansen og understreger, at turismen i Region Midtjylland udgør en vigtig del af den samlede erhvervsudviklingsindsats.
Ove Nørholm, regionsrådsmedlem og fungerende formand for Midtjysk Turisme, hæfter sig ved, at det kræver en fokuseret og prioriteret indsats at indfri det kæmpe potentiale, som analysen taler om.
”Den fremtidige indsats skal koncentreres og have fokus på de felter og aktører, som virkelig kan og vil levere afgørende bidrag til en ny turismemæssig vækst”, siger Ove Nørholm.

En fælles strategi
Analysen skal fungere som en platform for en åben og bred dialog i de kommende måneder. Målet er at skabe en ny fælles strategi og handleplan for turismen i Region Midtjylland – bygget på partnerskab og forankring. Region Midtjylland inviterer med analysen til et tæt samarbejde med turismens aktører, branche- og interesseorganisationer og kommunerne – og håber på, at en bred aktørskare vil bidrage til at sætte dagsordnen for udviklingen af turismen i regionen.

Se hele analysen, der består af en hovedrapport og 8 delrapporter.

Billedtekst: Midtjylland som mødested - erhvervsturismen er et af de områder, som det kan betale sig at rette antennerne imod, fastslår Region Midtjyllands analyse.  Download fotoet i høj opløsning ved at klikke på det.
Foto: VisitDenmark

Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Vækstforum for Region Midtjylland og formand for Regionsrådet
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
  Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5120
Mobil: 2068 5588
erik.sejersen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne