15-04-2010Nu skal kinesiske politikere, embedsmænd fra energi- og miljøforvaltninger samt interesserede borgergrupper høre om, hvordan vi i Danmark udvikler og indfører energi- og miljøløsninger. Region Midtjylland er medarrangør af en event 7. maj på EXPO 2010- udstillingsområdet i Shanghai.


De danske måder at håndtere energi- og miljøudviklingen på kan muligvis også bruges i Kina.
Ikke mindst den del, der handler om at få borgerne med, når vi skal føre nye beslutninger om energieffektivisering eller miljøforbedring ud i livet.
På den baggrund gennemfører Region Midtjylland i samarbejde med tre andre danske regioner en event, der skal vise kineserne, hvad vi kan.
Den foregår 7. maj på udstillingsområdet for Expo 2010 i Shanghai – nærmere bestemt i Urban Best Pratice-området og vil markedsføre Danmark som et teknologisk højt udviklet, ansvarligt og miljøbevidst land. Eventen skal tjene som inspiration for kineserne og føre til dansk-kinesiske partnerskaber og netværk på længere sigt.
Odense er som den eneste danske by inviteret til verdensudstillingen for at fortælle om byens anderledes trafik- og bæredygtighedspolitikker. På en 500 m2 stor pavillon med titlen Spinning Wheels vil man her fortælle et moderne eventyr om, hvordan man skaber fremtidens by.

Ukendt land
Det er hensigten at fokusere på danske lokale og kommunale helhedsløsninger, herunder de processer, som involverer både myndigheder og borgere, og som skal til for at forny og forandre i kommunerne.
Dette vil være nærmest ukendt land for de kinesiske myndigheder, der aldrig har haft tradition for at tænke forbrugerne ind i implementeringen af nye løsninger.
Eventen vil også belyse nogle af de danske samarbejder mellem virksomheder og forskere og på tværs af offentligt og privat.

De danske indlægsholdere repræsenterer regioner, kommuner, erhvervsliv og forskning. Det er:

  • Kolding Kommune (energi by)
  • Viborg Kommune – System Eksport
  • Samsø Energi Akademi
  • Risø/DTU
  • Roskilde Universitet
  • Forskningscentret CAT
  • Det Grønne Hus i Køge
  • Copenhagen Capacity
  • Thy/Mors Klimaløsninger (Folkecenter for vedvarende energi)
  • Energi attaché Henrik Martens, Den danske Ambassade i Beijing


Konsortiet
Konsortiet bag eventen består af to permanente, regionale repræsentationer i Kina (Region Syddanmark og Region Midtjylland). Hertil kommer Region Sjælland, som har samarbejdsaftale med Zhejiang provinsen samt Region Nordjylland, som har flerårige erfaringer med Danmark-Kina projekter inden for energi og miljøområdet (og indtil december 2009 også kontor i Beijing).
Hermed er store dele af de regionale og kommunale miljø- og energispidskompetencer i Danmark dækket.
Alle regioner har gode kontakter i – og forståelse af – det kinesiske samfund, og i forhold til kineserne repræsenterer regionskontorerne offentlige organer, som er tættere på borgerne, hvilket styrker eventens legitimitet i kinesernes øjne.

Se program for eventen

Billedtekst: De danske måder at håndtere energi- og miljøudviklingen på kan muligvis også bruges i Kina. Billedet kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

  Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon + 45 87 28 50 90.
niels-erik.andersen@ru.rm.dk 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne