06-05-2010Danske virksomheder er for dårlige til at se mulighederne i EU og EUs udviklingsmidler. Derfor går de glip af både vækst og arbejdspladser.
Det siger Hans Martens, direktør i den uafhængige europæiske tænketank EPC i Bruxelles, i det nyeste nummer af magasinet Dialog, som udkommer fredag og udgives af Regional Udvikling, Region Midtjylland. Temaet for dette nummer er Regionen og EU.

Hans Martens undrer sig over, at kun få danske virksomheder endnu har et kontor i Bruxelles, mens mange flere svenske og norske virksomheder har haft øje for fordelene.
”Heldigvis er de danske regioner meget aktive, og det er via dem, virksomhederne interesserer sig for EU. Hvis man vil have mest muligt ud af EU, skal man selv være til stede i Bruxelles og spille en rolle”, mener Hans Martens og tilføjer at det efter hans vurdering også ville være en fordel for større midtjyske virksomheder som Grundfos og Vestas.
Ifølge Hans Martens er det væsentligste at påvirke politikken i den retning, der er gunstig for den enkelte virksomhed eller branche.
”Det handler om at spille en aktiv rolle og forsøge at påvirke processen med at få de abstrakte og overordnede mål gjort mere konkrete til egen fordel. Det nytter ikke noget at blive fornærmet over, at EUs politik går en imod”, påpeger Hans Martens.

Regionen EU-kontor
”Hvis man er for lille til det på egen hånd, kan man gøre det i samarbejde med andre - for eksempel via Region Midtjyllands eller Dansk Industris kontor i Bruxelles. Eller man kan melde sig ind i en af de førende tænketanke i Bruxelles”, siger han.
Ud over Hans Martens bringer Dialog-magasinet interviews med flere personer, som er centralt placeret i europæiske projekter og problemstillinger, og som giver deres bud på, hvordan virksomhederne bedst udnytter mulighederne.
Det er blandt andre tænketank OECD-skattechef Jens Lundsgaard, regionalchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen Preben Gregersen, direktør for regionens EU-kontor Lars Holte-Nielsen samt direktør for udviklingsparken Nupark, Peter Kjeldberg.
Derudover kan du læse om en stribe spændende projekter, der netop udnytter vores tilhørsforhold til EU, og hvis erfaringer forhåbentlig kan bruges af mange andre.

Du kan bladre i magasinet,

eller du kan få det som pdf

...og finde links til yderligere information om artiklerne i bladet

...eller rekvirere et trykt eksemplar ved at maile til: marianne.harbo@ru.rm.dk