Regionshospitalet Horsens og Brædstrup stræber efter internationalt eliteniveau, hvor det skal være mere sikkert at være patient.
Regionshospitalet Horsens og Brædstrup stræber efter internationalt eliteniveau.

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vil i de kommende år stræbe efter at bringe patientsikkerheden op på niveau med de internationalt bedste. Sygehuset er valgt til at være deltager i projektet ”Patientsikkert Sygehus”, som sætter ekstra fokus på at optimere arbejdsgangene, så færrest mulige patienter skades eller dør under indlæggelsen.

Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og udføres med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement.

På landsplan bliver ca. 100.000 patienter hver år udsat for sygehusinfektioner, forkert medicin, tryksår og andre fejl og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. Det er årsag til flere tusinde unødige dødsfald. Erfaringer fra udlandet viser, at en stor del af skaderne kan forebygges, når patientsikkerheden styrkes.

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup vil være med til at demonstrere, at det samme kan ske i Danmark, og herfra er det meningen, at de gode resultater skal spredes til resten af landet.
- Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har allerede gjort et stort stykke arbejde med patientsikkerhedskampagnen Operation Life i de seneste år. Vi ved, at sygehuset har en entusiastisk ledelse og nogle dygtige medarbejdere. Derfor er vi meget ambitiøse på regionshospitalets vegne og tror, at der kan opnås verdensklasseresultater inden for patientsikkerhed, siger sekretariatschef Beth Lilja, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I forbindelse med Patientsikkert Sygehus er det målet, at der i 2012 skal være 15 % færre, der dør på sygehuset, og 30 % færre utilsigtede skader. Forbedringerne skal opnås fx ved at forebygge hjertestop på sygehuset, ved at eliminere en række sygehusinfektioner, halvere forekomstens af tryksår og forebygge medicinfejl.

Se Charter for Patientsikkert Sygehus, som Horsens nu skal efterleve.

Læs mere på www.sikkerpatient.dk Hvor man vil kunne følge projektet.

Se faktaark om Det patientsikre Sygehus


Udmærkelsen som Patientsikkert Sygehus blev offentliggjort ved årets patientsikkerhedskonference, mandag den 26. april 2010.