27-04-2010En afgørelse fra Undervisningsministeriet kan betyde, at flere gymnasier i udkantsområderne må lukke. Tusindvis af unge vil få så langt til et gymnasium, at nogle måske vil opgive at blive uddannet. Det frygter Region Midtjylland, som nu vil have undervisningsministeren i tale.


En beslutning fra Undervisningsministeriet om i højere grad at lade de unge vælge gymnasium selv kan få vidtrækkende konsekvenser i udkantsområderne, vurderer Region Midtjylland.
Et ubegrænset frit valg for nogle få gymnasieelever vil nemlig tage det frie valg fra andre. I sidste ende med den konsekvens, at færre unge gennemfører en ungdomsuddannelse i områder, som i forvejen er hårdt ramt af ungeledighed og triste uddannelsesstatistikker.
”Det rammer netop den gruppe unge, som vi skal hjælpe, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at komme bare i nærheden af Regeringens mål om, at mindst 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.
Regionsrådets forretningsudvalg lægger nu op til, at Regionsrådet på sit næste møde 26. maj skriver til undervisningsministeren for få hende til at præcisere af den aktuelle fortolkning af lovgrundlaget for kapacitetsfastsættelse, ligesom man efterlyser ministerens vurdering af de efterfølgende konsekvenser for gymnasieelever i udkantsområder og periferien af større byer i Region Midtjylland.
Derudover vil medlemmerne af Folketingets uddannelsesudvalg bliver orienteret.

Midlertidigt loft for elever
Regionerne har i forbindelse med den årlige fastsættelse af kapaciteten til de almene gymnasier (STX) mulighed for at indstille til ministeren, at gymnasier kan pålægges et midlertidigt loft for, hvor mange elever de optager.
Således har Regionsrådet i Region Midtjylland i 2008 og 2009 indstillet et midlertidigt kapacitetsloft for Rosborg Gymnasium, fordi en udvidelse der kunne true Tørring Gymnasium. Begge gange har Undervisningsministeriet fulgt indstillingen.
I år har Regionsrådet indstillet et midlertidigt kapacitetsloft for Rosborg Gymnasium og Skive Gymnasium og HF, da en udvidelse på disse gymnasier kan true henholdsvis Tørring Gymnasium og Morsø Gymnasium.

Ny lovfortolkning
Undervisningsministeriet har meddelt Regionsrådet, at ministeriet har valgt kun delvist at følge Regionsrådets indstilling, idet Skive Gymnasium og HF pålægges et midlertidigt loft et år. Rosborg Gymnasium har allerede været underlagt et loft i to år, og et midlertidigt kapacitetsloft kan ifølge ministeriet kun have virkning i to år.
Med den tolkning af loven vil alle gymnasier blot kunne søge om udvidelse af kapaciteten i to år for derefter at have fri kapacitetsfastsættelse.

Analyse
I Region Midtjylland er der udarbejdet en analyse, som viser, at de mindre gymnasier rekrutterer 80 procent af deres elever fra nærområdet, mens 20 procent kommer fra optageområder, der deles med større gymnasier.
Hvis disse 20 procent vælger at søge mod større nabogymnasier, kan det således fjerne grundlaget for at opretholde de mindre, der så må lukke.

Billedtekst: En udvidelse på Rosborg Gymnasium og Skive Gymnasium og HF vil kunne true  henholdsvis Tørring Gymnasium (billedet) og Morsø Gymnasium.


Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Regionsrådet
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk