Regeringen vil investere milliarder til nye hospitaler, så Danmark kan få et sundhedsvæsen i verdensklasse. Men beregninger fra Region Midtjylland viser nu, at den måde regeringen giver pengene på spænder ben for byggeriet.

- Den måde vi får pengene på gør simpelthen, at vi ikke får råd til at bygge i den takt, alle ønsker det skal ske i. Vores planer for nye hospitaler og forbedringer af de gamle bliver forsinket med flere år, med mindre reglerne bliver mere smidige, siger direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen.

Det store problem ved reglerne er, at regionen skal betale sin andel af byggeriet, før den har pengene. En stor del af regionens penge til byggeriet kommer nemlig først i slutningen af byggeperioden, når de gamle bygninger kan sælges, mens de store udgifter falder i begyndelsen af perioden.

- Hvis reglerne blev mere smidige, så vi enten fik bedre muligheder for at låne, eller fik lov at vente med at betale vores egen andel af projekterne, ville vi kunne få enderne til at nå sammen på kort sigt, siger Leif Vestergaard Pedersen.

På længere sigt, mener han, det vil være nødvendigt og også naturligt, hvis regionen fik lov at bruge effektiviseringsgevinsten til at afdrage med.

Lid til økonomiforhandlinger
Politikerne i regionens Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, har netop set på tallene fra administrationen. Og formand for udvalget, Carl Johan Rasmussen (S) undrer sig.

- Regeringen er vel lige så interesseret som os i, at vi hurtigst muligt får nye moderne hospitaler. Derfor må det bero på en fejl, at reglerne er så firkantede. Det er jo ikke fordi, vi beder om flere penge. Vi har bare brug for dem i en anden takt, siger han.

Carl Johan Rasmussen sætter sin lid til, at problemerne bliver løst under sommerens økonomiforhandlinger med regeringen.

- Reglerne rammer jo alle regioner med ambitioner om et moderniseret sundhedsvæsen, siger han.

Fastholder byggeplaner
Carl Johan Rasmussen understreger, at Region Midtjylland på ingen måde har tænkt at fire på ambitionerne, på sigt.

- Vi var enige om i udvalget, at vi stadig vil gennemføre vores planer for de nye hospitaler og vores øvrige planer for udbygning og modernisering. Men vi kan blive tvunget til, at det skal ske i en langsommere takt med de konsekvenser det har for patienter, medarbejdere og regionens økonomi, siger han og pointerer:

- Når det tager længere tid at komme i land med planerne, varer det længere tid før patienterne får de gode rammer og behandlingsmuligheder, der er meningen med det hele. Der går også længere tid før medarbejderne får bedre fysiske arbejdsforhold, ligesom vi skal ”bo” længere tid i byggeri, der er dyrt, og som vi må lappe på. Desuden er det skidt for økonomien, fordi der går længere tid før vi kan høste effektiviseringsgevinsten fra det nye byggeri.


Fakta
Ifølge Region Midtjyllands beregninger er der to store problemer ved de nuværende regler for, hvordan pengene fra regeringen bliver udmøntet:

• Hver gang regionen får penge fra regeringens kvalitetsfond, skal den også selv lægge penge på bordet – med det samme. Men i nogle perioder vil byggeaktiviteten være så stor, at regionens andel overstiger hele anlægsbudgettet for det år. Det vil der hverken vil være penge til nybyggeriet i et optimalt forløb eller nødvendig renovering af de gamle hospitaler.

• Ifølge reglerne er der loft over, hvor meget regionen må låne til byggeri. Men de indtægter regionen skal bruge til at betale sin del af byggeprojekterne kommer først, når de nye hospitaler er ved at være på plads. Det drejer sig om overskud fra salg af de gamle bygninger.

• Reglerne forhindrer desuden regionen i at indregne den effektiviseringsgevinst som opstår, når behandlingen kommer i nye, moderne rammer. Pengene herfra må ikke bruges til at tilbagebetale lån.

De projekter Region Midtjylland har fået – eller regner med at få – penge til fra regeringens kvalitetsfond er:
o Det Nye Universitetshospital i Århus: 6,35 mia. kr.
o Udbygning af Regionshospitalet Viborg: 1,15 mia. kr.
o Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup: 4 mia. kr.

Derudover vil regionen søge staten om penge til udbygning og forbedring af regionshospitalet Randers, Horsens og psykiatrien, lige som der også er en opgave med udbygning af Center of Excellence i Silkeborg

Politisk proces
• Tirsdag den 13. april 2010 skal regionens forretningsudvalg forholde sig til beregningerne

• Onsdag den 21. april 2010 bliver sagen behandlet af regionsrådet

• I juni afslutter Danske Regioner økonomiforhandlinger med regeringen om regionernes budgetter

Læs dagsordenen til forretningsudvalgets møde

Læs notat om anlægsøkonomien i Region Midtjylland i perioden 2011 - 2030


Flere oplysninger

Formand for det Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, Carl Johan Rasmussen (S), 8691 4657 / 2068 1836 / carljohan.rasmussen@rr.rm.dk

Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen 8728 5040 / 2124 2316 / leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer