09-04-2010Kun hver tredje af de midtjyske virksomheder, der beskæftiger faglærte, havde lærlinge eller elever sidste år. Bekymrende få, siger regionsrådsformand Bent Hansen. En af barriererne er manglende kendskab til ordningerne.


Langt hovedparten af de små og mellemstore midtjyske virksomheder holder sig til færdiguddannet arbejdskraft frem for at ansætte elever eller lærlinge.
Det viser en undersøgelse, som Region Midtjylland står bag, og den giver også en række forklaringer på, hvorfor interessen for praktikaftaler er så lille.
Hvert år må hundredevis af regionens håbefulde unge droppe deres uddannelse på erhvervsskolerne, fordi de ikke kan finde en praktikplads.
I øjeblikket mangler der 1.772 praktikpladser alene i Region Midtjylland, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. I januar og februar i år blev der nemlig kun indgået 1.021 aftaler af de 2.793, der var behov for.

Den forkerte retning
Det er en medvirkende årsag til, at hver femte af de unge helt opgiver uddannelsessystemet og dermed bliver meget sårbare på arbejdsmarkedet.
”Det er bekymrende, at så mange virksomheder fravælger at have en elev ansat. Og det trækker i den forkerte retning i forhold til målet om at få mindst 95 procent af en ungdomsårgang igennem en ungdomsuddannelse”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen.

Byggefagene fører an
Sidste år havde kun en tredjedel af de virksomheder, der normalt ansætter faglærte, også lærlinge eller elever i beskæftigelse.
Halvdelen af disse virksomheder havde en enkelt elev eller lærling, mens resten havde to eller flere.
Det er mest i virksomheder inden for byggefagene, at det er almindeligt at beskæftige folk under uddannelse. De står for mere end hver tredje praktikaftale.
Inden for detailhandel og i transportsektoren er der derimod rigtig langt mellem lærlingene – disse brancher tegner sig for henholdsvis 2 og 3 procent af praktikaftalerne.

For lidt at lave
Forklaringen er primært, siger virksomhederne, at de ikke har beskæftigelse nok, relevante tilbud eller tid til at have en elev.
Økonomien er derimod ikke noget stort problem – mindre end hver sjette virksomhed nævner det som årsagen til ikke at oprette praktikpladser. Dette skal ses i sammenhæng med, at kendskabet til de mange praktikpladsordninger og tilskudsmuligheder er begrænset. Fire ud af ti kender slet ikke til nogen af mulighederne, mens den såkaldte praktikpladspræmie på 50.000 kroner er kendt af 36 procent.

Stor tilfredshed
De virksomheder, der har erfaringer med at samarbejde med skolerne om praktikpladser, udtrykker stor tilfredshed med dette samarbejde. 20 procent kalder samarbejdet ”meget tilfredsstillende”, mens 55 procent svarer ”tilfredsstillende”. Kun 8 procent finder samarbejdet ”utilfredsstillende”.
Region Midtjyllands undersøgelse er foretaget af Teknologisk Institut blandt 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i regionen – også kaldet ”Det midtjyske Vækstlag”.

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag
Læs mere om erhvervsuddannelserne


Billedtekst: De virksomheder, der har erfaringer med at samarbejde med skolerne om praktikpladser, er generelt meget tilfredse med det.


Flere oplysninger:

  Bent Hansen, formand for Regionsrådet
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
  Henning Tjørnelund, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 8728 5074
henning.tjoernelund@ru.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne